Jaký je závěr z kauzy Lety? Že Herman patří za mříže

K diskuzím o táboře v Letech, které kavárna v posledních dnech tak víří, nejspíš v zoufalé snaze zabránit občanům České republiky v naplnění ústavního práva na svolání referenda a hlasování v něm. Je důležité rozlišovat tři úrovně diskuze:

Petr Hampl

Historická fakta. Došlo vůbec k té události? Jakým způsobem probíhala? Kdo byl pachatelem? Jaké události předcházely? Na této úrovni musí být vedena naprosto otevřená diskuze, její omezování je nepřípustné. V evropské kultuře je v tomto smyslu jedna nesystémová výjimka (nesmí být zpochybňována existence nacistických vyhlazovacích táborů), což má nějaké specifické důvody, ale je nesmyslné tuto výjimku jakkoliv rozšiřovat.

Motivy a hodnocení. Tady by měla být diskuze vedena svobodně, ale je důležité projevovat určitou citlivost. Bylo vydrancování Jeruzaléma křižáky více zavrženíhodné než jeho předchozí vydrancování Saracény? Je ospravedlnitelná vražda účetního, které se dopustili Mašínové? Jednali husité dobře, když vypalovali kláštery? Jednali tehdejší katolíci dobře, když vybíjeli obyvatelstvo protestantských vesnic? Je nesprávné uchylovat se k cenzuře, ale je možné vyvíjet určitý morální nátlak.

Výzvy k tomu, aby případné násilí bylo opakováno. Tady je skutečně na místě cenzurovat. Ovšem pozor! Pouze v případě, že je mluvčí tak významný, že hrozí riziko, že jeho výzvu někdo uskuteční. Pokud k násilí vyzývá opovrhovaný blbeček, není žádný důvod si ho všímat.

Z toho je tedy jasné, že veřejnoprávní média, Bakalovo nakladatelství a mladí sociální demokraté jsou v této chvíli fašizujícími skupinami nepřátelskými občanským svobodám. Mimochodem, žádná historická událost nemůže ospravedlnit rozkrádačku, které se dopustil ex-ministr Herman. Že ten patří za mříže, to je bez diskuze.

Reklama: