Proti lichvě! A exekutory zestátnit!

Navrhuji systémovou pomoc lidem v dluhové pasti a zestátnění exekutorů. V SPD máme jasnou propracovanou koncepci. Jasně jsem to řekl také Andrejovi Babišovi při našem jednání. Uvidíme, jestli hnutí ANO opravdu chce podpořit program SPD a pomoci lidem nebo jsou to z jejich strany pouze prázdná slova.

Tomio Okamura

Naše hnutí SPD prosazuje zákon o omezení lichvy, tzn. zastropování úrokových sazeb – každý vyšší úrok by byl protizákonný a smlouva automaticky neplatná. Chceme zestátnění exekutorů a změnu exekutorského zákona tak, aby se stoply úroky a penále ihned po soudním rozhodnutí o dluhu. Dále prosazujeme zrušení DPH státu na exekucích a insolvenci – dnes stát parazituje na exekucích 21% DPH. Chceme také změnit systém tak, aby se nejprve splácela jistina (dlužná částka) a pak teprve poplatky a exekuční náklady – dnes je tomu bohužel naopak.

Chceme také, aby lidé mohli požádat o prominutí dluhu státu (např. povinné odvody) po té, co zaplatí jistinu dluhu – dnes je tato možnost velmi omezena právními kličkami a termíny, kdy je možné žádat. A chtěli bychom také zavést bezplatnou právní pomoc pro lidi v dluhové pasti, tak jako je ex offo právník pro pachatele trestných činů, měl by mít i nemajetný dlužník právo za určitých podmínek na právníka – mnoho dluhů a exekucí totiž narůstá kvůli tomu, že se lidé neumí bránit. Je potřeba si také uvědomit fakt, že jakákoliv pomoc státu se nám vrátí, protože lidé v exekuci pracují často na černo a nemají motivaci oficiálně pracovat.

Žábou na prameni je ministr spravedlnosti za hnutí ANO Robert Pelikán, který kvůli své neschopnosti není schopen prosadit žádné změny. Proto žádáme jeho výměnu. Nefunguje ani soudnictví. Naše hnutí SPD prosazuje přímou osobní hmotnou odpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát. Dnes jsou de facto do důchodu neodvolatelní a nemají žádnou přímou odpovědnost za své rozsudky.

loading...
loading...
Reklama:
loading...