Skončí Západní svět jako Emanuel Moravec?

Bojím se o náš Západ. Mnohé činy jeho současných elit nelze vnímat a hodnotit jinak, než jako sebevraždu. Toho Západu, který nám byl dlouhá léta vzorem, příkladem a nadějí. Zhroutí-li se náš svět, dopadneme jako Emanuel Moravec

Jaroslav Míth


Zná ho snad každý z nás. Emanuel Moravec je symbolem zrady, je to nejznámější a snad nejodpornější z kolaborantů. Takový náš Quisling. Ale již méně z nás zná jeho celý životopis. Symbol zrady, symbol kolaborace. Protektorátní ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec.

Ale nějakým zrádcem nebo dokonce zbabělcem Emanuel Moravec původně nebyl.

Co vede člověka ke zradě a kolaboraci? Nejčastěji zbabělost nebo vyznávaná ideologie. Teprve pak touha po penězích nebo po moci.

Za první světové války bojoval Emanuel Moravec za svobodu Československa jako statečný, často vyznamenávaný legionář. Za první republiky zastával v armádě různá velitelská místa, v září 1938 měl hodnost plukovníka.

Ideologicky nikdy nepatřil k nějakým nacistům. Jako redaktor přispíval do prohradních Čapkovských Lidových novin. Psal ve vlasteneckém a na rovinu řečeno protiněmeckém duchu.

Byl jedním ze šesti důstojníků, kteří stáli čestnou stráž na pohřbu u rakve Tomáše Garrigua Masaryka. Tam by naše armáda rozhodně nějakého nacisticky smýšlejícího nebo obecně nespolehlivého člověka rozhodně nepustila.

V září 1938 patřil k těm důstojníkům, kteří naléhali do poslední chvíle na prezidenta a vládu, aby se nepodřídili Mnichovskému diktátu a šli do války za jakoukoli cenu.

Pro všechny, kteří do té doby Emanuela Moravce znali, bylo jeho obrácení k té nejodpornější formě kolaborace doslova šokem.

Někteří informovaní autoři se domnívají, že po Mnichovu se mu prostě „zhroutil svět“, že nějaký ministerský post rozhodně nebyl tím hlavním důvodem totální změny jeho životního postoje.

A proč vlastně píši o tak starých a nehezkých věcech? Rád bych Západ takový, jaký byl. Pro mne pořád ještě Západ představují Churchill, De Gaulle, Reagan, Tacherová, Kohl i Mitterand. Západ pro mě není Juncker, Schulz, Mohegrini nebo dokonce skupina Femen.

Braňme původní, svobodný, prosperující a sebevědomý Západ. Aby u nás i jinde nepřibývalo jinak statečných a schopných lidí, kterým se tak jako Emanuelovi Moravcovi „zhroutí svět“. Pak bychom se nestačili divit, ke komu se v zoufalství přidají.

Možná se to na první pohled nezdá, ale ony ideologie Putinovského Ruska, čínského hybridu totalitního státu s kapitalismem, a dokonce i ideologie radikálního islámu jsou ve svých zásadách vnitřně konzistentní a prvoplánově se nestřílí do vlastní nohy.