Za rezignací Františka Čuby

Vážím si rozhodnutí doc. Františka Čuby rezignovat na funkci zlínského senátora. Setkal jsem se s ním před několika dny, kdy mi oznámil, že s ohledem na svou rodinu a tlak, kterému je on i jeho příbuzní vystaveni, složí mandát senátora. Zároveň mne požádal, abych o jeho rezignaci informoval plénum Senátu.

Ivo Valenta v Senátu

A já mu ve čtvrtek rád vyhověl.

Jak víte, s docentem Čubou jsem spolupracoval již v dobách svého mládí. Naše cesty se profesně opět spojily před třemi lety v politice, kdy jsme se oba stali senátory za Zlínský kraj. Proto bych mu rád poděkoval za tuto spolupráci a popřál mu hodně zdraví a sil.

Zároveň jsem docentu Čubovi přislíbil, že do doby zvolení nového zlínského senátora jsem připraven pomáhat řešit problémy také občanů tohoto senátního obvodu, kteří se tak na mne mohou kdykoliv obracet prostřednictvím senátní kanceláře, příp. kontaktů na www.ivalenta.cz.