Je likvidace venkova plánovaná a systémově prováděná?

Jsem znepokojen současnou situací venkova. Počet obcí do 500 obyvatel za posledních 15 let poklesl o 248, počet jejich obyvatel se – podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – snížil o 33 tisíc. Zejména mladí a vzdělaní lidé odcházejí do větších obcí a měst.

Tomio Okamura

S klesající zaměstnaností v zemědělství se z řady malých vesnic stávají jen místa pro přespání. Malým vesnicím tak hrozí zánik. Bez práce a spojení se světem tam život skomírá a vše je to důsledek špatné zemědělské politiky a naprosto neefektivního dotačního systému.

Potřebujeme venkov, kde se dá žít i pracovat. Nepotřebujeme skanzeny a satelitní vsi. Státu chybí jasná koncepce podpory zemědělské a potravinářské výroby na vesnici a podpory mladých pracujících rodin s dětmi.