Dá zdanění církevních restitucí zelenou islamizaci?

Naše evropská civilizace stojí na křesťanských základech. A nemusíme být přímo věřící, přesto se náš způsob života řídí biblickým desaterem, respektive morálkou, jež se z něho odvozuje. Pokud dopustíme rozvrat těchto hodnot, skončí i naše civilizace.

Petr Štěpánek | foto: Ivana Haslingerová

A nehovořím teď o vnějším nebezpečí, tedy o migrační vlně. Mám na mysli nás samotné, respektive naše vlastní sebezničující kroky. Patří mezi ně i nejrůznější útoky na křesťanské církve. Aktuálně na sebe berou podobu dodatečného tažení proti církevním restitucím.

Postmoderní společnost oproti tomu žádný ucelený systém morálních hodnot nenabízí. Tažení proti církevním restitucím je ve skutečnosti ideologickým tažením proti církvím a ve svém důsledku – u někoho možná nezamýšleným, leč přesto reálným – útokem právě na křesťanské kořeny evropské civilizace, tedy přesně na to, na čem stojí a s čím padá naše společenství. Pokud zpřetrháme naše kořeny, orientální vítr nás odvane.