Zmírnění šikany státu formou EET na obzoru?

Postup novely zákona o evidenci tržeb, která by z povinnosti EET vyjmula podnikatele do ročního obratu 1 milion Kč, do druhého čtení je velkou šancí na změnu a na osvobození statisíců podnikatelů od této nesmyslné státní šikany, která řadě z nich již více než rok komplikuje život a jejich podnikatelskou činnost.

Ivo Valenta

Samozřejmě, jsem si vědom toho, že zatím není co slavit, protože v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu je nalezení dostatečné většiny hlasů pro konečné schválení tohoto návrhu takřka nadlidským úkolem. Nicméně skutečnost, že tato předloha bude nadále projednávána a je zde prostor pro hledání shody, je sama o sobě pozitivní.

Mimochodem, jedná se o návrh, který jsem již sám navrhoval v Senátu při projednávání tzv. daňového balíčku v březnu loňského roku a který bohužel nebyl schválen. Mezitím se však Senát v rámci projednávání petice proti EET shodl na doporučení vládě, aby povinnost EET pro nejmenší podnikatele zrušila.

V Senátu je tedy cesta pro schválení takového návrhu částečně otevřená a slibuji, že učiním maximum pro to, abych přesvědčil své kolegy o tom, že v případě drobných živnostníků EET postrádá ještě více smysl, než kdekoliv jinde.

Reklama: