Jako za bolševika. Nepřípustný nátlak na sedláky

Ministr zemědělství Milek hodlá silou donutit všechny zemědělce, aby se stali členy lobbistické organizace zvané Agrární komora ČR. Všechny, včetně svobodných sedláků.

Marek Štěpán | foto: svobodni.cz

Více o nebezpečném plánu ministra se lze dočíst v článku „Čerpání dotací podmíněné členstvím v komoře rozděluje zemědělce“. Jak by se asi pan ministr tvářil, pokud by transformovaným JZD někdo podmínil čerpání zemědělských dotací členstvím třeba v Asociaci soukromého zemědělství ČR, která je protiváhou lobbistických tlaků Agrární komory?

Svobodní trvají (v souladu s postojem Asociace soukromého zemědělství ČR) na tom, že členství v jakémkoliv spolku, který sdružuje zemědělce, musí zůstat dobrovolné.

Kromě toho také odmítáme jakékoliv dotace na provoz takových spolků, ať už ze státního rozpočtu či z rozpočtů krajských. Navrhujeme však snížení daně z příjmu právnických osob. V důsledku toho firmám a podnikatelům, kteří jsou v těchto spolcích sdružení, zůstane více peněz, které mohou použít na provoz spolku, včetně pokračování v pořádání mnohých, mezi lidmi oblíbených, akcí.