Naděje pro kuřárny v restaurací?

S velmi dobrým pocitem dnes odcházím z budovy Ústavního soudu v Brně. Ten se zabýval stížností, kterou jsem spolu s kolegy senátory podal v záležitosti tzv. protikuřáckého zákona. Soud nám vyhověl ve dvou ze sedmi bodů. Zrušil například ustanovení, týkající se možných postihů, pokud člověk po požití alkoholu ohrozí sebe sama.

Ivo Valenta

Zjednodušeně řečeno, pokud si někdo dá pivo a vyleze na strom česat jablka, přičemž spadne a zlomí si nohu, mohl by dostat pokutu. Dalším nesmyslem pak bylo ustanovení, týkající se zákazu prodeje alkoholu na akcích, určených převážně dětem. Pod slovem “převážně” si totiž můžeme představit cokoliv. I v tomto bodu nám soud ustoupil. Především ale přesto, že jsme neuspěli v bodu, vztahujícím se k zákazu kouření ve stravovacích zařízeních, dal velkou šanci tomu, aby v budoucnu mohly vznikat v restauracích oddělené prostory pro kuřáky – tzv. kuřárny.

Celkem 6 z 15 soudců se totiž shodlo na tom, že zákonodárcem zvolené řešení nepovažují za jediné možné, nebo dokonce nejlepší. Soudce navíc uvedl, že nemůže tvrdit, že by neexistovalo jiné řešení, které by šetrněji zasahovalo do práv těch, kteří chtějí kouřit. To mi dává velkou naději pro jednání ve sněmovně o novele protikuřáckého zákona.

Pokud sám Ústavní soud konstatoval, že existují i jiná řešení, která neshledává protiústavními, nevidím jediný důvod, proč by u nás stejně, jako v zahraničí, nemohly kuřárny existovat. Ústavní soud nám tak vložil naději do rukou – pojďme tedy do boje!