Řepka už zase kvete

Asi jste to už také zaznamenali. Na polích začíná opět kvést řepka! A tak nás opět čeká období, kdy mnohé z nás budou trápit alergické reakce, rozvíří se diskuse o škodlivosti této plodiny a souvisejících postřiků pro naši přírodu a také o tom, jaký devastační trend má pěstování řepky na naše zemědělství.

Ivo Valenta

V této souvislosti mne zaujalo zajímavé statistické srovnání, podle kterého se osevní plocha řepky zvětšila oproti dobám první republiky o neuvěřitelných 98,5 procent.

Zatímco ve dvacátých letech se vyskytovala na tisících hektarů, v posledních letech překračuje i 400 tisíc hektarů a ukrajuje třetí největší podíl osevní půdy za pšenicí a pícninami.

A pořád není vůle k tomu, jak zastavit tuto honbu za „žlutým morem“ a vrátit na naše pole např. brambory a jiné tradiční plodiny.