Multikulturní fronta v Brně se podbízí islámu

Koncem května proběhne festival Divadelní svět Brno 2018, jehož součástí bude kontroverzní inscenace Naše násilí a vaše násilí, ve které Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. Akci finančně podporuje multikulturní koalice v čele s ANO a Žít Brno s Piráty.

Jan Hrnčíř

Tato kontroverzní inscenace budí oprávněně nelibost u značné části veřejnosti. Ten podtext, to poselství tohoto divadelního představení je totiž zřejmé. Vylíčit islám jako mírumilovné náboženství, které je utlačováno xenofobními křesťany.

Je to jen další kamínek do mozaiky bizarních sociálních projektů, které tato vykutálená koalice podporuje. Naposled třeba projekt na integraci imigrantů, se zvláštním názvem Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně, pro který magistrát shání arabsky mluvící úředníky.

Není tak těžké si domyslet, které kultury má asi projekt za cíl integrovat.

Odmítám, aby se takovéto útoky na křesťanské hodnoty a ve prospěch nepřátelských a nepřizpůsobivých kultur, platili z peněz daňových poplatníků.