Prosazujeme podporu mladých pracujících rodin s dětmi

Hnutí SPD v souladu se svým programem bude navrhovat a podporovat takové zákony v Poslanecké sněmovně, které povedou ke zlepšování kvality života mladých pracujících rodin.

Radek Rozvoral

Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním programem, naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu našeho státu. Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, a bude mít čistý trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu. Tyto zásadní odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte.

Mladým rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300 tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte. Průzkum společnosti Cofidis v roce 2018 (více jak 500 respondentů) ukázal, že tři čtvrtiny Čechů by uvítalo, kdyby se na českém úvěrovém trhu opět objevily zvýhodněné novomanželské půjčky.

Rčení známé už za první republiky, „rodina – základ prosperujícího státu“, je stále aktuální. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD) podporuje tradiční hodnoty naší společnosti a považuje fungující rodinu za její podstatu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy, kteří společně vychovávají své děti. Takto fungující rodiny zasluhují ze strany státu plnou ochranu a podporu. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Mladé pracující rodiny si zaslouží plnohodnotný život v bezpečném státě. Naší prioritou je politika směřovaná na mladé rodiny a seniory. Mladí lidé by měli žít v úplných rodinách, ve kterých budou ctít základní mravní a etické hodnoty a v tomto směru i vychovávat své děti, kteří následně převezmou role rodičů. Bude pak záruka, že se postarají o své rodiče, kteří už budou zastávat role seniorů.

Když se podíváme do minulosti, tak už Římané si rodinu cenili natolik, že když sestavovali kolem r. 450 př. n. l. svůj první právní kodex, tzv. „Dvanáct desek“, prohlásili v něm, že rodina je základní jednotkou společnosti. Značná část nejstarších posvátných hebrejských knih klade důraz na význam poslušného dodržování pravidel rodinného života, také nejstarší dochované indické spisy věnují rodině značnou pozornost.

Úplná pracující rodina plní řadu důležitých funkcí a proto si zaslouží naší plnou podporu. Vybrané nejdůležitější funkce:

  • výchovná, reprodukční, pečující.
  • členy zajišťuje hmotně, pečuje o zdraví, výživu, kulturní dědictví, vštěpuje jim morální postoje, ovlivňuje je, usměrňuje, chrání a podporuje.

Rodina má velký vliv jak na stabilitu celé naší společnosti, tak rovněž na vývoj osobnosti jedince a jeho osobní integritu, jemuž poskytuje pocit jistoty a bezpečí, že někam patří. Tyto a mnohé její další funkce hovoří ve prospěch rodiny jako ničím nezastupitelné instituce ve společnosti. Rodinu je proto třeba dnes chránit a podporovat mnohem více, než kdy dříve.

Každý rok se pro manželství v Česku rozhodne zhruba 40 tisíc párů, přesto počet lidí, kteří se vezmou, rok od roku klesá. Počty sňatků se od 90. let minulého století snížil až o polovinu. Lidé se tak častěji rozhodují pro „život na psí knížku“. Je to pro ně ale výhodné? Při současném nastavení sociálních dávek je pro mladé lidi lepší žít fiktivně odděleně, než utvořit rodinný svazek a to se musí změnit. Podle statistiky už v roce 1930 bylo v tehdejším Československu zaznamenáno 40 tisíc případů nesezdaného soužití. V roce 1970 to bylo 58 tisíc a v roce 1991 85 tisíc. Při sčítání lidu v roce 2001 bylo zaznamenáno 125 tisíc nesezdaných párů, v roce 2011 už přes 234 tisíc. V témže roce bylo přitom uzavřeno jen 45 137 formálních sňatků. Tento trend stále pokračuje.

Mladé lidi, kteří pracují a chtějí založit rodinu, je třeba systémové podpořit. Naše budoucnost musí být založena na českých pracujících rodinách a jejich dětech a ne na imigrační politice EU nebo na podpoře nepřizpůsobivých lidí.

Reklama: