Kongres schválil zákon o zjednodušení procedury vývozu plynu z USA

WASHINGTON | Členové amerického kongresu schválili návrh zákona, který předpokládá značné zkrácení termínů pro schválení žádosti o vývoz zkapalněného zemního plynu z USA. Tyto dodatky podpořilo 226 členů Sněmovny reprezentantů, proti bylo 150. V nejbližší době projedná tento návrh zákona Senát. Informuje rozhlasová stanice Hlas Ruska o posilování pozic USA jako exportéra plynu na svém serveru.

Kongres v USA

Kongres v USA

Přijetí tohoto zákona značně zjednodušuje proces vývozu plynu do zemí, s nimiž USA dříve neuzavíraly smlouvy o volném obchodu. Řada expertů zdůrazňuje, že vypracování této iniciativy je zřejmě spojeno s ukrajinskou krizí, která jasně ukázala energetickou závislost Evropy na ruských dodávkách. Aplikací zákona se budou USA snažit kolonizovat Evropu.