Slavme vítězství, ne osvobození

Plně se ztotožňuji s názory a výroky vojenského historika Eduarda Stehlíka, který nabádá: „Neslavme osvobození, ale vítězství, na kterém jsme se nezanedbatelnou měrou podíleli.“

Jan Kopal | foto: Ivana Haslingerová

Nejsme národem Švejků, ale hrdinů, kteří se zbraní v ruce bojovali za naši svobodu. Ve srovnání s jinými národy máme mnohem čistší štít. Češi nejsou synonymem zrádců a udavačů, jak se nám snaží namluvit současní novokolaboranti, aby snáze obhájili svou vlastní slabost, zaprodanost a pochybení.

Proti nacistickému Německu bojovali příslušníci všech vrstev národa, včetně inteligence, která v té době s vlastenectvím a národním cítěním neměla sebemenší problém. Sokolové, vojáci, četníci, skauti, dělníci – to byli typičtí a nejsrdnatější představitelé odboje.

Připomeňme si spolu s Eduardem Stehlíkem TOP 7 statečných: Jan Kubiš, Josef Mašín, Oldřich Pechal, Josef Bryks, Ladislav Kotík, Antonín Sochor a Karel Hora. Připomínejme a uchovávejme si v tyto májové dny jejich odkaz. Mysleme a vzpomínejme i na všechny bezejmenné hrdiny. Jejich zásluhou máme naši suverénní a svrchovanou republiku.

Nedovolme, aby nás o ni někdy v budoucnu zase připravili. A je jedno, zda to budou plíživě totalitní multikulti slouhové a poskoci Bruselu, nebo islámští fanatičtí zabijáci, protože jim to v duchu našich husitských, legionářských a odbojových tradic nedovolíme.