Opata jmenoval nové plukovníky

PRAHA | Při příležitosti oslav Dne vítězství se v pátek 4. května uskutečnilo ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově slavnostní jmenování vojáků do hodnosti plukovníka. Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Aleš Opata udělil také čestné odznaky.

Major Haluška (Pavel Landovský v hodnosti čestného majora)
reprodukované foto MO ČR (mocr.army.cz – Jana Deckerová | „Terazky som majorom“)

Šest nově jmenovaných plukovníků převzalo z rukou generála Opaty dekrety. „Jmenování do nejvyšší důstojnické hodnosti je oceněním vaší kvalitně odvedené práce, které si vážím a za kterou vám děkuji. Dosáhnout této mety mohou jen ti nejlepší. Nové úkoly, které na vás čekají, nebudou vůbec jednoduché, ale já pevně věřím, že je splníte s největším nasazením,“ řekl generál Opata plukovníkům.

Za všechny nové plukovníky promluvil vedoucí oddělení vrtulníkového a dopravního letectva sekce rozvoje sil MO plukovník Miloslav Synek. Zdůraznil, že jmenování je nejen pocta, ale také výzva a závazek. „Povýšení je výraz uznání toho, co jsme do této doby pro armádu vykonali, jakou službou jsme prošli a jaké jsou naše osobní kvality. Chceme vás ujistit, že budeme sloužit armádě a vlasti s vysokou odpovědností a loajalitou. Se stejným přístupem budeme plnit všechny stanovené úkoly, které naše pozice přináší,“ sdělil plukovník Synek.

Za dlouhodobé dosahování výtečných výsledků ve služební činnosti a za mimořádné zásluhy o armádu udělil generál Aleš Opata více než třem desítkám vojenských profesionálů a občanských zaměstnanců čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy I., II. a III. stupně.

Oceněným poté poděkoval za dosavadní práci a popřál mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.