V Československu se od roku 1945 slavil 9. květen jako den osvobození od fašismu

Datum má jednoduchou logiku, 9. května skončilo pražské povstání porážkou a kapitulací posledních větších německých hord v republice. Válka tím ovšem nekončila, na našem území se na nejrůznějších místech s fašisty bojovalo ještě několik dalších dní.

Tomio Okamura

Naši bruselisté v lísání k Západu po listopadové sametové revoluci datum osvobození přesunuli na 8. května, kdy se část německých armád vzdala západním spojencům, ale Rusové, Poláci, Rumuni i československá jednotka stále ještě s Němci bojovali a je opět velká neúcta k naší zemi a našim předkům, kteří za ni umírali, že nectíme jejich boj, ale oficiálně uctíváme separátní kapitulaci v Remeši a nikoli osvobození našeho hlavního města a srdce naší země.

Lhaní a překrucování dějin bylo začátkem fašistické propagandy, která pokračovala dehonestací politických protivníků a totalitním ovládnutím masových médií, která hlásala jedinou nacistickou ideologii.

Když slavíme vítězství nad nacisty, pamatujme i na tohle. Lhaním, překrucováním, propagandou, zákazem diskuze, nálepkováním nevhodných politických oponentů totiž začíná každá diktatura.

Během války bylo umučeno, zavražděno, nebo padlo v boji 365 000 Čechoslováků. V této válce zahynulo nejméně 29 milionů Poláků, Sovětů a Čechoslováků. Pamatujme si, že největší oběti přinesli Slované a byli to také Slované, kteří tuhle válku rozhodli u Stalingradu a v bitvě u Kurska. Obětí největší genocidy světa, největšího holokaustu byli Slované.

Mějme to na paměti, až někdo bude znovu a znovu chtít přepisovat dějiny a vytvářet falešné pocity, že Češi se dokonce na nějakém holokaustu podíleli. Tahle tvrzení jsou plivancem do tváře desetitisíců československých bojovníku s fašismem, tisíců umučených hrdinů v mučírnách gestapa a SS.

Winston Churchil prý napsal, že „novodobí fašisté se budou vydávat za bojovníky s fašismem“. Nenechávejme se oklamat, už ve jménu památky těch, kteří umírali za svobodné Československo, za naši zemi a náš národ. Bojovali proto, aby náš národ přežil, nikoliv proto, aby se anonymně rozplynul.