Starosti vědců z Harvardu o čmoudy v Evropě

Vědci z Harvardské univerzity zjevně nemají, co na práci, když se zajímají o postoje Evropanů k lidem s tmavou tváří a hodnotí je jako nositele negativních hodnot v kategoriích zlý/špatný. Podle nich jsou největší rasisté v Evropě Češi, následováni Litevci, Bělorusy a Ukrajinci.

Jan Kopal | foto: Ivana Haslingerová

Naopak nejtolerantnější jsou podle výzkumu Irové, Britové a Belgičané. Respondenty byli převážně mladší lidé a tvůrci předpokládají, že skutečné počty „rasistů“ budou výrazně ještě vyšší. Přitom ani pořádně nedefinují, jak si takové rasisty představují.

Ponechme stranou samotnou metodiku a předmět výzkumu, který lehce připomíná samonaplnitelné proroctví. Prostě ptáte se přes Internet lidí tak, jak chcete, aby potom oni odpovídali. Nabízí se tak vysvětlení, že se jedná o účelovou diskreditační kampaň, která má zemím nejvíce se bránícím migrační vlně vnutit pocit viny a tímto prostřednictvím k nim natlačit co nejvíce migrantů.

Zajímavé je, že vědci z Harvardu neřeší tyto problémy na půdě Spojených států amerických, ale expandují se svými výzkumy do Evropy. V době minulé se na podobné námitky odpovídalo slovy: „A vy zase bijete černochy!“ Dnes by se k tomu ještě mohlo dodat: „A ještě k tomu poplácáváte po zadku herečky!“ Tak o čem, se to vlastně bavíme!?