Kam přivedla naši armádu naše generalita?

V těchto dnech si připomínáme konec 2. světové války a připomínáme si hrdinství všech, kteří padli za naši zem. Ti všichni se v hrobech obrací! Bývalí náčelníci generálního štábu a další nejvyšší armádní představitelé nám opakovaně sdělují, že naše armáda je v „háji“ a její hlavní účel – chránit naši zem a její obyvatele, je nereálný. Přitom omílají svoji mantru – NATO, NATO…

Pavel Opl

Říkají to ti samí „vojevůdci“, kteří dlouhá léta armádu řídili. Brali nehorázné platy a mají nehorázné výsluhy. Mnozí za svoji zjevnou neschopnost (nebo šlo o zlý úmysl?) byli odměněni vysokými posty v NATO, takže peněz pro sebe urvali ještě více a nyní nám opakovaně zvěstují, že máme prostě smůlu.

Nemají žádnou důstojnickou čest, neprojevují známky jakéhokoliv studu či hanby a vůbec si nepřipouštějí, že by na tomto tragickém stavu naší armády měli jakýkoliv podíl. Vnímám to jako katastrofu a doufám, že se blíží okamžik, kdy tito lidé místo výsluh budou hnáni k osobní zodpovědnosti!

Reklama: