V Soči začalo 10. mezinárodní jaderné fórum Atomexpo 2018

SOČI | Na jubilejní desátý ročník fóra Atomexpo, které probíhá ve dnech 14. až 16. května 2018 v Hlavním tiskovém středisku města Soči, dorazilo na 3000 účastníků ze 68 zemí. Heslem fóra je: Globální partnerství rovná se základ úspěchu. Zástupci českých firem zde představují nejpočetnější národní delegaci.

Reprodukovaná fotografie: rferl.org

Fórum zahájili generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Jukija Amano, generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov, generální ředitelka Světové jaderné asociace (WNA) Agneta Risingová, generální ředitel Agentury pro jadernou energii (NEA) OECD William D. Magwood IV. a předseda Mezinárodní asociace provozovatelů jaderných zařízení (WANO) Jacques Regaldo.

Risingová řekla během zahájení: „První ročník fóra Atomexpo 2018 proběhl v roce 2009 v Moskvě. Od té doby bylo k síti připojeno 50 jaderných bloků, z toho polovina v minulých třech letech. V dalších dvou letech má vstoupit do provozu dalších 30 bloků. Této akcelerace výstavby nových bloků bylo dosaženo díky globalizaci jaderného průmyslu a prohloubení mezinárodní spolupráce a partnerství.

Lichačov během plenárního zasedání zdůraznil: „Za 10 let fóra Atomexpo se změnila globální situace. Můžeme si všimnout rostoucí role ekologie ve světové politice. Bez spojení našich sil riskujeme, že nás potká globální ekologická katastrofa. Vidíme země, které si vybraly cestu zelené energetiky, a nedílnou součástí nového zeleného energetického mixu je i jaderná energetika. Vnímáme přechod centra rozvoje jaderné energetiky z rozvinutých do rozvíjejících se zemí, které chtějí rychle, kvalitně a ekonomicky zahájit energetické využívání jaderné energie. To vytváří půdu pro spolupráci. Vyzývám solidní a zkušené hráče na poli jaderného průmyslu, aby posoudili možnosti spolupráce s Rosatomem, neboť pro další úspěšný rozvoj jsou důležité aliance a mezinárodní spolupráce.“

Program fóra tvoří přes 20 kulatých stolů a panelových zasedání, na kterých vystupuje více než 200 expertů. Ti hledají odpovědi na aktuální otázky, které řeší celosvětový jaderný průmysl ve všech oblastech mírového využívání jaderné energie. Hlavní pozornost je věnována mezinárodní spolupráci při výstavbě jaderných elektráren, vývoji digitálních technologií, přípravě odborníků, rozvoji jaderné infrastruktury a zajištění jaderné bezpečnosti. Během fóra je podepisována řada dohod o spolupráci, obchodních smluv a dalších dokumentů.

V expoziční části fóra představují jednotlivé firmy své inovativní technologie, produkty a technická řešení. Na stáncích se představilo 115 ruských a zahraničních firem podnikajících v jaderném průmyslu a příbuzných oblastech. Příkladem představených inovativních technologií je humanoidní robot určený pro třídění radioaktivních odpadů, kterého vyvinula společnost NO RAO ze struktury Rosatomu.

Z české strany dorazilo přes 30 zástupců firem a organizací, například Aliance české energetiky, ALTA, Doosan Škoda Power, Energoprojekt Praha, I.B.C. Praha, Škoda JS, Škoda Praha, ÚJV Řež, ZPA Pečky. Program fóra navštívila i zástupkyně ČEB. Slovenskou stranu na stáncích představovaly firmy ENSECO, PPA Control, SPIE Elektrovod a VÚJE.

Atomexpo je jedním z největších mezinárodních fór zaměřených na jaderné technologie. Rosatom jej pořádá každoročně od roku 2009. Účastní se jej ředitelé klíčových firem jaderného průmyslu, státních organizací, mezinárodních i občanských asociací a přední odborníci z celého světa. Za 10 let se Atomexpo stalo globální událostí pro výměnu ideí a dobré praxe v oblasti efektivního využívání jaderné energie a široce vyžadovaným místem pracovních setkání, uzavírání dohod o spolupráci i spouštění nových projektů.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu – od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.