Karel Janeček je pro zavedení totalitní diktatury

Karel Janeček, kterým sám sebe označuje za matematika, filantropa, vizionáře a vztahového gymnastu, momentálně propaguje vizi „lepší“ demokracie, kterou nazval Demokracie 21 (D21). A co mistr Janeček hlásá? Podstata jeho návrhu je shrnuta v těchto myšlenkách:

Jan Kopal

„Demokratický volební systém, který fungoval před sto lety celkem dobře, kdy jeden člověk měl jeden hlas, dnes neobstojí. Nejen v Česku, ale i ve světě. Tohle je odvrácená strana technologií. Mnohem jednodušeji lze manipulovat s lidmi, kteří jsou zahlceni informacemi. Proto roste ve světě populismus a extremismus. standardní volební systémy fakticky dávají extremističtějším stranám větší sílu, než by bylo fér.
Představme si dvě politické strany. Každá z nich má podporu 12 procent voličů. Otázka je, jestli je spravedlivé, aby obě měly stejné zastoupení v parlamentu. Obecně říkám, že nikoli.“

Tolik jeho inovace pro demokracii. Janeček vlastně hlásá nerovnost mezi voliči a vymýšlí systém, který by, ač by jejich volební podpora byla vysoká, omezil vliv stran, které on označuje za populistické a extremistické. V podtextu najdeme i myšlenku, že by nebylo od věci lidem omezit informační přístup na základě vyššího dobra. Prostě Velký bratr tě sleduje a myslí s tebou dobře…

Janeček ostatně není první myslitel, který se snažil demokracii vylepšit a přidat k ní přívlastky. Vzpomeňme jen na řízené, socializující, lidové, lidově demokratické a bůhví jaké ještě demokracie. Je evidentní, že na základě svých tezí lze mezi zlojedy zařadit i Karla Janečka. Neměl by tedy bojovat především sám se sebou?