Trump a Kim v Singapuru

Světová média vesměs hovoří, v souvislosti se setkáním vůdců USA a Severní Koreje v Singapuru, o přelomovém summitu. Je to správné hodnocení. Ani Trump ani Kim nejsou politiky konfekčního stylu. Média obvykle hodnotí jejich přístup jako nevypočitatelný.

Jiří Paroubek | foto: parlamentnilisty.cz

Možná, že s odstupem času, zejména pokud se dostaví reálné výsledky plynoucí z tohoto i následujících jednání, budeme moci hovořit o nebývalé politické odvaze obou mužů. Jak je zřejmé, Kim směřuje k témuž cíli, ke kterému začátkem 70. let nasměroval Čínu její tehdejší vůdce Teng Siao-pching. Jde mu o to, aby zajistil růst životní úrovně občanů Severní Koreje, kteří ve srovnání s Jižní Koreou prostě strádají.

Kim chce zřejmě přeměnit hospodářství Severní Koreje po čínském vzoru v tržní ekonomiku, vlastně ve státní kapitalismus. A současně ve stát, který bude garantovat slušnou existenci každému tak, jako je tomu u jeho velkého čínského souseda. Kimovi samozřejmě jde také o to, aby v zemi byl zachován (třeba modifikovaný, ale) komunistický režim. A z toho vyplývá také to, že bude zachována vůdčí pozice dynastie Kimů v této zemi.

Zdá se, že Kim je připraven ukončit severokorejský nukleární program, i další zbrojní programy a výsledkem toho by mělo být, že Spojené státy dříve nebo později vojensky opustí Jižní Koreu. Naopak, Spojené státy se zbaví jednoho z ohnisek napětí ve světě. Ochrání své blízké spojence, tedy Jižní Koreu a Japonsko, a to aniž by museli balancovat na okraji války. Také Čína může být spokojena, pokud se věci vydají tímto směrem.

Kimův stát se bude čím dál více blížit hospodářskému a politickému charakteru uspořádání ČLR. A citlivá část čínské hranice zůstane i nadále chráněna nárazníkovým, spřáteleným státem. Také pro Jižní Koreu to znamená, pokud proces usmiřování mezi Trumpem a Kimem bude tak, jak oba státníci slíbili, pokračovat, že získá velké benefity. Jihokorejské firmy, které expandují po celém světě, budou mít nejméně na dvacet let příležitost velké expanze ve svém bezprostředním sousedství.

Ne nevýznamná bude také humanitární stránka celého procesu. Korejci jsou, vlastně již od konce světové války rozděleni a jejich osmdesáti miliónový národ mimořádně nadaných a pracovitých lidí, (jak ukazují skvělé výsledky Jižní Koreje ve všech aspektech hospodářství i rozvoje společnosti) se konečně vydá správným směrem. Tedy cestou míru, prosperity a zlepšování života obyčejných lidí.

A jak se zdá, oba dva státníci, Trump i Kim, mají velkou vůli v procesu uspořádání vzájemných vztahů pokračovat. Dříve nebo později tak dojde ke zrušení hospodářských sankcí vůči Severní Koreji. Upřímně, nebylo by pro mě překvapením, kdyby Čína a Rusko již alespoň v některých aspektech hospodářské sankce vůči Kimovi uvolnili.

Reklama: