Neziskovky řídící invazi do Evropy řídí devianti s vymytými mozky

Po internetu koluje video funkcionářky Multikulturního centra Praha, která odpovídá na častou námitku, proč islámské země samy nepřijímají „uprchlíky“ a místo toho je tlačí do Evropy.

Petr Hampl
foto: Radek Velička (Centrální informační agentura, z. s.)

Je velmi poučné to sledovat. Ta paní odříká nějaká čísla, která s tou věcí nemají nic společného. Její vystoupení neobsahuje ani pokus pochopit problematiku, natož něco vysvětlit. Proč to tedy vůbec natočila?

Video je ve skutečnosti určeno pro multikulturní komsomolce, aby mohli nacvičit nějakou frázi a odříkat ji, dostanou-li se do diskuze s někým, kdo používá mozek. Oni sami mozek používat nebudou. Jim k plné spokojenosti stačí, když vědí, jakou frázi mají odříkávat.