Podpořme výstavbu splavnění Labe

Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vyvrátit několik málo nepravd, které tady zazněly. Zaprvé Ministerstvo dopravy, když zpracovávalo projekt splavnění Labe a vodní stupeň Děčín, muselo zpracovat také efektivitu.

Jaroslav Foldyna | foto: skromach.cz

A ta vložená investice má návratnost 12 let. Jestli máte nějakou jinou investici, která v hodnotě 3,5 miliardy, protože ten samotný jez bude stát zhruba 3,5 miliardy a 1,5 miliardy bude stát obnovitelný zdroj elektrický, to znamená vysoce ekologická záležitost, tedy 5 miliard korun, jestli máme někde propočítáno, že umíme 5 miliard korun vrátit do 12 let, tak klobouk dolů.

Když hovoříme o ekologii, podívejte se, na přelomu té éry, která tady skončila rokem 1989, se výrazně bojovalo proti Gabčíkovu-Nagymaros, tam se dělaly demonstrace, zejména ze zahraničí. A argumentovalo se, jaký to bude zásah do životního prostředí. Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.

To, že EIA přerušily státní organizace, a tím myslím CHKO Labské pískovce, no, to je poněkud úsměvné, když se podíváte na loď, která jede naložena na 180 cm a veze 750 tun materiálu, to znamená na té lodi jsou dva lidi a jeden motor, tak tento náklad by vezlo téměř 40 kamionů, 40 motorů a 40 řidičů. Prosím vás, to jsou velmi liché argumenty.

Podpořme výstavbu splavnění Labe, protože naši předkové už investovali do vodní cesty 170 miliard korun. Děkuju.


Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny 29. června 2018 k zákonu o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Reklama: