Byla objevena vakcína proti HIV

WASHINGTON | Mezinárodní tým vědců vykonal rozsáhlé klinické zkoušky nové vakcíny Ad26 proti viru lidské imunodeficience za účasti téměř 400 dospělých lidí. Výsledky testování potvrdily existenci trvalé imunní reakce na virus a bezpečnost přípravku. Dnes je tato vakcína nejúčinnější ze všech otestovaných. Článek vědců je zveřejněn v časopisu Lancet, krátce o zkouškách informuje zpráva pro tisk na MedicalXpress. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Ilustrační snímek

Zkoušek se zúčastnilo 393 zdravých dobrovolníků ve věku 18-50 let ze 12 klinik v několika regionech — východní a jižní Africe, Thajsku a Spojených státech. Odborníci sloučili hned dvě fáze klinických výzkumů (fázi I a fázi IIa), ve kterých se ověřuje bezpečnost vakcíny a rovněž nejlepší dávkování. Všichni účastníci byli náhodným způsobem rozděleni na osm skupin, po dvou (zkušební a kontrolní) na region. Výzkum byl prováděn oboustranně naslepo, tj. ani samotní účastníci, ani vědci do konce testování nevěděli, která skupina dostává vakcínu a která placebo.

V nultém a dvanáctém týdnu testování dostali účastníci nitrosvalově vakcínu Ad26.Mos.HIV, která je mozaiková, tj. obsahuje hned několik kmenů HIV 1. Ve 28. a 48. týdnu absolvovali dobrovolníci revakcinaci s použitím Ad26.Mos.HIV anebo modifikovaných virů Ankara, které byly použity jako vektory na dopravu gp140, bílkoviny blány viru HIV. Kontrolní skupiny dostaly solný roztok jako placebo.

Výsledky zkoušek ukázaly, že všechna otestovaná schémata vakcinace Ad26 byla neškodná vůči zdraví dobrovolníků a měla pouze nepatrný vedlejší účinek v podobě bolestí v místě injekce (69-88 % oproti 49 % v kontrolní skupině), bolestí břicha a zad, závratí a průjmu (u pěti účastníků).

Vakcinace navíc přispěla ke značnému zvýšení množství protilátek proti bílkovinám virové blány, k intenzivní fagocytóze a aktivaci imunních T-buněk.

Vědci současně ověřili vakcínu pokusem se 72 makaky rhesus, kteří měli analogickou imunní reakci. Odborníci píšou, že se u zvířat projevila 67procentní ochrana před nákazou virem imunodeficience opic SHIV-SF162P3.

Reklama: