Různorodost pražských lesů nám pomáhá v boji s kůrovcem

PRAHA | Že smrk není vhodná dřevina do nižších nadmořských výšek, si v posledních letech můžeme ověřit na mnoha místech v celé republice. Jeho mělký kořenový systém mu nedovoluje čerpat vodu z hlubších vrstev půdy, a proto jsou tyto stromy citlivější na období sucha a náchylnější vůči houbovým chorobám i hmyzím škůdcům. Informují Lesy Praha.

Ilustrační snímek: pxhere.com

Předchozí roky s nedostatkem srážek proto daly smrkům pořádně zabrat a této situace využívá kůrovec. Zdravý a vitální strom si dokáže i s větším množstvím brouků poradit a zalepí jejich chodbičky pryskyřicí. Oslabený strom však nikoliv. Proto je nutné přijímat obranná a preventivní opatření, která dokážou šíření kůrovce předcházet nebo jej zmírnit.

Díky intenzivní práci našich lesních se kůrovcová kalamita Praze zatím vyhýbá. Nicméně některé smrky oslabené předchozími roky s nedostatkem srážek nemají energii, aby se ubránily, a pod náporem útočícího brouka odumírají. Naši lesní proto věnují mnoho úsilí prevenci, tedy vyhledávání napadených stromů. Souše se snažíme z lesních porostů odstraňovat co nejdříve, abychom zabránili kůrovci v jeho dalším rozšiřování. Oproti loňskému roku jsme navýšili počty instalovaných lapačů na 70 kusů a rovněž jsme zvýšili počet lapáků až na 150. Na skládkách dřeva nacházejících se mimo lesní porosty používáme rovněž speciální insekticidní sítě, které zabraňují šíření kůrovce do okolí.

S lapáky a lapači se můžete setkat v lesích po celé Praze. Lapače na kůrovce jsou umístěny na pasekách spolu s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze které se už nedostanou ven. Lesní tyto nápadné černé krabice pravidelně kontrolují a kůrovce odstraňují. Oproti tomu lapák je pokácený strom položený v lese a zakrytý větvemi, aby rychle nevysychal a mohl se stát atraktivní hostinou pro kůrovce. Naši pracovníci poté v lese s pomocí mechanických odkorňovačů napadený lapák zbaví kůry, nebo jej z lesa odvezou k odkornění. V obou případech je výsledkem likvidace příznivého prostředí pro vývoj brouka a jeho larvy a vajíčka uhynou.

Smrk má v lesích, o které pečujeme, pouze 6% zastoupení, což je oproti celkovému zastoupení smrku ve všech lesích v republice o 44 % méně. I to nám pomáhá omezit následky kalamity šířící se napříč celou zemí. V našich lesích si kůrovec zkrátka tolik nepochutná. V pražských lesích se dlouhodobě snažíme o co nejpřirozenější dřevinnou skladbu a sázíme především listnáče, jako jsou například duby, buky, habry, jasany a další.

loading...
loading...
Reklama:
loading...