Nebyli to hackři, ale neschopnost ze strany ČSÚ, když po volbách byl výpadek webu volby.cz

PRAHA | Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny zaplevelila veřejný prostor hysterie, že volby napadli hackři, jelikož nefungoval web volby.cz, který ovšem se sčítání výsledků voleb nemá nic společného. Ovšem u vlády byl debilní deviant Slávek Sobotka a na křesle ministra vnitra seděl další úchylák chovanec z ústavu Milan Chovanec a česká média jsou z velké převahy také imbecilní. A „kauza“ byla na světě.

Český statistický úřad – Centrum vrcholné státní byrokracie | reprofoto: youtube.com

Dnes se ukazuje a i ČSÚ do dokládá, že pravda byla jinde. Web byl pro velký zájem přetížen. Už při prezidentských volbách ČSÚ přijalo opatření k vyšší kapacitě stroje, aby dokázal odpovídat na velký zájem o výsledky. Odpovídání serveru bylo po prezidentských volbách obstojné, když se k němu hlásilo na sta tisíce zvědavců, proto asi debilové mysleli, že na podzim to byl DDoS útok – ovšem voličů je hodně a počítačů také. Byl to jen „run na výsledky.“

Letos na podzim ČSÚ přidalo další zdroj pro média, aby se počet IP adres, které se budou zjišťovat výsledky ještě snížil: „Český statistický úřad bude výsledky říjnových voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR průběžně zveřejňovat na webu volby.cz. Zároveň poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům,“ uvádí se v tiskové zprávě ČSÚ.

A aby se státní byrokrati ukázali, tak způsob jak získat přístup k datům ze strany médií je spíše jako z 19. století, než z 21:

Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí od okrskových volebních komisí, tj. v sobotu 6. října 2018 po 14. hodině (případně 13. října 2018 pro 2. kolo voleb do Senátu PČR).
Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML) zřídí ČSÚ v průběhu voleb vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků. Média mohou žádat o registraci prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu [email protected]
Součástí žádosti musí být seznam konkrétních IP adres, z nichž bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá mediální organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit a využít nejvýše pět IP adres. Pro testování je možné specifikovat dalších maximálně pět IP adres, které však budou v době reálného zpracování odpojeny. Žádosti lze zasílat nejpozději do středy 19. září 2018. Pozdější žádosti nebudou akceptovány. ČSÚ si současně vyhrazuje právo nevyhovět žádosti bez uvedení důvodu.

Lze jen dodat, že úřední a byrokratický šiml jasně dokazuje, že je přežitý a že by měli být úředníci vyházeni z oken, jsou to jen darmožrouti.