Prague Pride: Příroda v nesnázích

Nechtějí toleranci, ale respekt. Respekt si ovšem budujete svými činy, ne tím, s kým spíte. ako každoročně v Praze v rámci festivalu Prague Pride, který má oslavovat rozmanitost sexuální orientace proběhne v sobotu průvod Prahou, který má veřejně vyjádřit podporu rovným právům bez ohledu na sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Při loňském ročníku se dokonce organizátorka akce vyjádřila, že nechtějí pro homosexuální páry jen toleranci, ale respekt.

Karla Maříková

Respekt si ovšem budujete svými činy, ne tím, s kým spíte. Je to právě rovnost a respekt, čím homosexuálové argumentují v případě možnosti vstupu do manželství a práva na adopci dětí z dětských domovů, které by pro ně mělo být stejně dostupné jak pro heterosexuální páry.

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, tak tento legendární název knihy asi všichni znáte. Kdysi za pradávných časů se Marťané a Venušanky setkali, zamilovali se do sebe a navázali šťastné vztahy, protože uznávali a respektovali vzájemné rozdíly. Potom však přišli na Zem a stihla je ztráta paměti, zapomněli, že pocházejí z různých planet. Touto metaforou vysvětluje autor knihy běžné rozdíly mezi muži a ženami a ukazuje na odlišnost mezi pohlavími. Ženy a muži jsou zkrátka odlišní, dokazuje to i věděcký fakt, že každý má naprosto jiný mozek. Dokázali to vědci z Pensylvánské univerzity, kteří objevili, že mozek mužů je lépe uzpůsoben pro motorické dovednosti a zkoordinování vnímání s jednáním, u žen lépe pracuje analytické a intuitivní myšlení. A právě proto to příroda zařídila tak, aby tito dva odlišní jedinci tvořili celek, který je nutný pro zachování dalšího života. Nechtěla tím říct, že žena je méně než muž, ale jen společně jsou jako klíč a zámek a tvoří celek.

Muži a ženy jsou jiní, je to tak od pradávna jinak tomu nebude a to proto abychom se vzájemně přitahovali. Je to právě spojení mezi mužem a ženou – heterosexualita, která je podmínkou pro zachování lidského rodu a předpoklad pro rodinu a proto má pro společnost nejvyšší hodnotu.

Otec, matka a děti tvoří tradiční rodinu, která se však snaží být záměrně likvidována a je nám proto vnucována rovnost každé sexuální orientace a chování. Jen heterosexuální pár může zachovat další život, to ovšem nesnižuje kvalitu žádného člověka ani jinak sexuálně orientovaného, protože každý je jedinečný a má na tomto světě nějaký smysl a nikdo nezpochybňuje právo nikoho na důstojný život. Je to však právě rozdílnost mezi mužem a ženou, která tvoří celek, který příroda zařídila jako nutnost pro pokračování dalšího života a zachování společnosti. Rodina je základem vyspělého státu západní civilizace.

Ve skutečnosti nejde o boj za rovnost a přijetí každé sexuální orientace a chování, ale účel je poštvávat společnost proti těmto lidem a ještě upozorňovat na jejich rozdílnost a využívat je k rozbití hodnot. Propagace odlišných sexuálních orientací, vnucování sexuální revoluce, dekadence, likvidace morálních hodnot, záminka o snahu vše uměle a nepřirozeně vyvážit, absurdní nařízení a doporučení či návrhy na absolutní vyváženost kohokoliv s kýmkoliv a kdekoliv rozšiřující se do zcela nevídaných rozměrů budou mít za následek rozbití tradiční rodiny, dekadenci společnosti a sociální anarchii.

Reklama: