Duhový festival Prague Pride je marketinkový projekt financovaný z fondů EU

V Praze začal festival zaměřený na propagaci homosexuální tematiky. Jeho organizátoři a propagátoři poukazují na to, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD s tím nesouhlasí a zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme zachovat v naší zemi i pro příští generace.

Celý druhý srpnový týden v Praze probíhá již osmý ročník festivalu Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou. Celý tento marketinkový projekt je financovaný z programu Evropské unie – Práva, rovnost a občanství pro roky 2014 až 2020 a finance z něj čerpají především neziskové organizace. Za využití těchto financí je připraveno více jak stovka akcí, které jsou zaměřeny na podporu toho, aby si v Česku mohli gayové a lesby společně adoptovat nebo si osvojit děti. Vyvrcholením festivalu je plánovaný karnevalový průvod účastníků (odhaduje se až čtyřicet tisíc) v sobotu Prahou. Tento „duhový průvod“ má za cíl upozornit na to, že je připraven zákon, který zakládá mimo jiné těmto skupinám registrované partnerství a tak jim vzniklo právo na společné jmění a vdovský či vdovecký důchod. Zároveň má přítomným poukázat na nedávné předložení zákona, který otevřel debatu o možnosti manželství dvou lidí stejného pohlaví.

Naše hnutí SPD nemá nic proti sexuální orientaci každého z nás, ale podporovat budeme pouze tradiční pracovité rodiny, které jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. Podporou těchto duhových pochodů ničíme rodinu, která je základem každého státu. Hnutí SPD programově považuje za základ rodiny přirozený svazek muže a ženy. Proto ve Sněmovně nepodpoříme legislativní změnu umožňující sňatky homosexuálů. Současná právní úprava, která umožňuje registrované partnerství, plně vyhovuje a chrání práva těchto osob. Nesouhlasíme s možností adopce dětí homosexuálními páry, jelikož se zde ignoruje dítě a jeho zájem být vychováván v přirozené rodině a přirozených hodnotách. Faktem je, že je u nás dostatek bezdětných manželských párů, které mají zájem o adopci, a ani jejich zájem se nedaří naplnit. Mediální prezentace, že homosexuálové si budou adoptovat jen děti, které nikdo nechce, je lež a mediální manipulace.

Tématem letošního festivalu Prague Pride je rodina a jeho organizátoři cílí na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Ve Sněmovně se bude v září projednávat návrh 46 převážně poslanců z hnutí ANO a Pirátů o zrovnoprávnění homosexuálního svazku s manželskými. Ve Sněmovně též leží druhý návrh, který naopak má upevnit a posílit svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou. Oba návrhy prošly vládou a v září se bude ve Sněmovně hlasovat o tom, který bude upřednostněn.

Naše hnutí SPD bude podporovat ústavní zakotvení rodiny jako přirozeného svazku muže a ženy, kteří spolu vychovávají své děti. Dobře fungující rodina tvoří základní stavební buňku naší společnosti a je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Stát by měl zabezpečit rodinám takové podmínky, aby všichni její členové prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi. Pracující rodiny vychovávající děti by měly prioritně nárok čerpat různé formy sociálních dávek a daňových úlev. Naše hnutí udělá vše, aby se tyto kroky v naší zemi realizovaly.

Reklama: