Americký portál prozradil, proč je Rusko nedobytné. Jmenuje i další země…

AUSTIN | Rusko, Spojené státy (SS), Čína, Indie a Afghánistán jsou země, které se nedají dobýt. Informuje o tom americký portál We are the Mighty, který se specializuje na vojenskou tématiku.

Ilustrace

K příčinám, proč dobytí Ruska nebude možné, řadí portál nejen drsné klimatické podmínky, obrovské území a armádu, ale i charakteristické rysy daného národa: „Rusové svou zemi raději sami zničí, než aby ji ponechali nějakému dobyvateli,“ píše We are the Mighty. Agresoři by si měli pamatovat, že budou muset bojovat s každým Rusem v 11 časových pásmech, cituje portál světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Spojené státy nelze dobýt nejen kvůli mohutným ozbrojeným silám, velké rozloze a velkému počtu obyvatel, ale prý také kvůli tomu, že jejich občané mohou držet zbraně, míní autor článku.

Nemožnost dobytí Číny odůvodňuje portál tím, že má tato země 1,3 miliard obyvatel. Jako další faktory portál uvádí velkou rozlohu země, choroby způsobené přelidněností a také vyspělou ekonomiku, které kopíruje technologické úspěchy jiných zemí, důsledkem čehož mohou být silné ozbrojené síly.

Mezi těžkosti, na které potenciální dobyvatelé Indie mohou narazit, řadí portál We are the Mighty klimatické a zeměpisné zvláštnosti, ale také vojenskou námořní strategii. Ta předpokládá obsazení pobřežních vod ponorkami, které budou čelit nepřátelským lodím.

Portál dále podotýká, že Afghánistán není možné dobýt kvůli složitému terénu a nutnosti podmanit si mnohonárodnostní obyvatelstvo.

Reklama: