Dunaj a další středoevropské řeky vysychají

BRATISLAVA | Kvůli nezvyklému teplu v Evropě se výrazně snížila hladina řek. Dunaj, Odra, Rýn a Labe mají vodní hladinu nebezpečně nízko. V srpnu byly hladiny vody v horním a středním Dunaji pod průměrem víceletých hodnot. Nejezdí ani osobní vyhlídkové lodě. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Přístav Bratislava

Nízká hladina Dunaje a nedostatek srážek způsobuje problémy kromě nákladních lodí i cestovním kancelářím. Větší osobní výletní lodě stojí v Budapešti nebo ve Vídni a výlety do Bratislavy jsou nahrazovány autobusovou dopravou.

V přístavu v Bratislavě je momentálně zvýšený počet plavidel, která čekají na příznivější plavební podmínky na maďarském úseku Dunaje. Nízká hladina Dunaje způsobuje problémy nákladním lodím na více úsecích řeky, především v Maďarsku, Srbsku a Německu.

Reklama: