Nepřekonatelný výsměch

Je pro mne zcela nepochopitelné, proč tito lidé nejsou ihned po nelegálním překonání hraničních bariér zadrženi a odvezeni zpět do země původu. Opravdu si někdo myslí, že jde o lidi, kteří chtějí v Evropě žít podle našich zákonů, chovat se slušně, vydělávat si na svou obživu a chovat se v souladu s naší společností?

Ivo Valenta | repro: PL

A to i poté, co volí násilnou cestu, útočí na policisty a nejsou schopni postupovat standardním způsobem, tedy požádat o azyl a splnit všechny podmínky jeho udělení?

Je tristní, jak je Evropa vůči nelegálním migrantům stále bezbranná. Není nic jednoduššího, než dát jasně najevo, že toto nehodláme tolerovat.

Naše vláda musí tlačit ještě více na to, aby byla nelegální migrace zastavena a aby se nám tito lidé již nemohli vysmívat do obličeje.