Celé 4 kilometry: Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo úsek D7 Postoloprty-MÚK Bitozeves

LOUNY | Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo ve čtvrtek 30. srpna dálnici D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Dálnice D7 je náhradou za stávající silnici I/7, která již nevyhovovala současnému provozu. Nacházely se zde nepřehledné horizonty a nedostačující bylo i šířkové uspořádání. Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení silnice I/7 zde docházelo k řadě kolizních situací, které budou nyní díky dostavbě dálnice odstraněny.

Kousek dálnice D7 | foto: dalniceD7.cz

Zprovozněním tohoto úseku výstavba dálnice D7 v žádném případě nekončí. V současné době probíhá intenzivní příprava všech zbylých úseků dálnice. Již v příštím roce chceme zahájit realizaci úseku Panenský Týnec a u úseků Louny a Chlumčany zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ přiblížil postup dostavby dálnice D7 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Nový úsek dálnice D7 přinese zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti provozu, zrychlení dopravy a odstranění nebezpečných situací vinou riskantního předjíždění v hustém provozu. Pro obyvatele přilehlých obcí její význam spočívá v oddělení místní a dálkové dopravy.

Stavba dálnice D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves je jednou ze souboru staveb D7 v Ústeckém kraji, která tvoří dálniční spojení Prahy se severními Čechami a dále se Saskem. Dálnice tvoří důležitou spojnici Prahy se severočeskou uhelnou pánví a tamním průmyslem.

Reklama: