SŽDC otevřela opravenou, památkově chráněnou nádražní budovu v Grygově

GRYGOV | Železniční stanici Grygov nedaleko Olomouce oživila opravená nádražní budova. Více než tři měsíce trvající stavební práce zahrnovaly opravu exteriéru památkově chráněného objektu i obnovu jeho interiérů. Celková investice dosáhla částky téměř 3,4 milionu korun, dodavatelem stavebních prací byla firma Hroší stavby Morava.

Nádraží Grygov | reprofoto: grygov.cz

Ze stavebních prací na vnějším plášti objektu je nutné zmínit zejména opravu a doplnění režného zdiva, náhradu původní střešní krytiny novou v odstínu modročerné s hladkým povrchem či úpravu povrchu schodů včetně doplnění chybějících částí umělým kamenem.

Náročným prvkem byla obnova výplní otvorů. „Při výměně oken a dveří jsme vycházeli z požadavků památkářů, okna i dveře jsou dřevěné, částečně nové a částečně repasované,“ říká náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro správu majetku Tomáš Drmola. Pokud jde o úpravy uvnitř výpravní budovy, vyměnily se podlahové krytiny ve většině prostor, nové jsou obklady i dlažba na hygienickém zařízení. Nezapomnělo se ani na opravu omítek.

Grygov leží na železniční trati 270 Bohumín – Přerov – Česká Třebová. Výpravní budovu tvoří zděný objekt z režného zdiva o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s valbovou a polovalbovou střechou. V objektu se nachází dopravní kancelář, místnost technologie, pokladna pro prodej jízdenek a sociální zázemí zaměstnanců. Najdeme zde také prostory pro cestující – čekárnu a veřejné WC – a zatím nevyužité komerční prostory.

Výpravní budova v Grygově byla dokončena v roce 1901 a až do dnešních dnů nezměnila nijak zásadně svou podobu. V roce 1997 proběhly stavební úpravy spočívající ve zbudování nového sociálního zázemí pro veřejnost přímo ve výpravní budově. V roce 2003 se pak opravila a očistila původní fasáda, ve stejném roce byl celý objekt prohlášen za kulturní památku.

V Olomouckém kraji se ještě letos dokončí celková rekonstrukce výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou. V nejbližší době se pak znovu rozběhnou stavební práce na rekonstrukci výpravní budovy v Přerově. Tu zdržel výskyt vysoké vlhkosti zdiva, na který stavebníci narazili při odstranění vnějších omítek, a také nutnost následné úpravy stavebních postupů podléhajících schválení orgánů památkové péče. Probíhá také výběr dodavatele na opravy nádražních budov v Olomouci městě a Drahanovicích.

Reklama: