Demokracie pláče. 6.9. pokračuje politický soudní proces s Adamem B. Bartošem

„To, co říká p. Bartoš není trestné, trestná je forma, jakou to prezentuje.“ Toto jsou slova soudem přizvaného znalce při soudním líčení, jehož posudek vedl k prvoinstančnímu odsouzení p. Bartoše. Zdá se Vám to šílené? Zítra se to může stát i Vám!

Pavel Opl

Jak jsem dospěl k závěru, že trestní řízení s p. Bartošem je politický soudní proces ?
Jako bývalý policejní rada Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování policie ČR dokáži odborně posoudit, co je zločin a kdo je zločinec.
Profesně mne napadá „milion“ trestních kauz, které by bylo potřeba šetřit a dotáhnout do zdárného konce tak, aby pachatelé skončili na dlouhá léta ve vězení a aby se poškození dočkali náhrady škody.

Aktuální stav orgánů činných v trestním řízení je však takový, že pokud se pachatel sám nepřizná, prakticky se postihu nemusí bát a poškození naprosto „spláčí nad výdělkem“ …

Asi proto musí státní aparát vyrábět takovéto pseudokauzy, kde není žádný poškozený, pouze údajný pachatel obviněný z činů, jejichž formulace je zoufalým rétorickým cvičením státního zástupce.

Jako veřejnost jsem byl dne 14.12.2017 účasten soudního líčení v trestním řízení s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Byl prováděn výslech soudního znalce, byla přehrávána videonahrávka a čtení listinných důkazů.

Soudní znalec hodnotil 3 knihy a videozáznamy z demonstrací. Jak sám uvedl, je bývalým pedagogem na VŠ SNB a prodělal mozkovou mrtvici. V rámci výslechu tohoto znalce obhájcem byla čtena spousta údajných citací z knih a projevů z demonstrací. Rovněž byly uváděny citace z údajně srovnávacích materiálů z roku 1959 ?!? Dle sdělení samotného znalce o délce jeho zpracování posudku dle výše jeho znalečného je zjevné, že v žádném případě nemohl skutečně důkladně přečíst všechny knihy, shlédnout videa, pročíst srovnávací materiály, vše vyhodnotit a sepsat předkládaný posudek. Současně v žádné z citovaných pasáží posudku nespatřuji nic, co by bylo kriminálně závadové. Závěry posudku jsou však pro obžalovaného „smrtící“. Naprosto neuvěřitelné je, že tento znalec před soudem uvedl, že to, co je obžalovanému kladeno za vinu není nic závadného, ale že závadná je forma, jakou to obžalovaný podal. A v přestávce na oběd v diskusi s veřejností sám vyjádřil pochybnosti o tomto případu.

Soud dále přehrával závěrečných 15 minut diskuse p. Bartoše s Novotným. Tím Novotným, který tak skandálním způsobem uráží naše obyvatele a náš národ v nesčetných, veřejně dostupných, mediálních výlevech. Úplně stejné to bylo i v tomto videu a pokud byl důvod jej pouštět, pak jedině proto, že by snad někdo chtěl stíhat tohoto sprostého bulvárníka.

Posledním úkonem bylo čtení novin Národní demokracie, včetně reklam na knihy. Co na čteném textu bylo odsouzeníhodné v trestním řízení netuším, jako daleko závažnější mi připadá, že čtení těchto důkazů bylo přerušeno z důvodu, že spisový materiál v listinné podobě nesouhlasil s jeho verzí v podobě elektronické.

Vůbec mi není jasné, jak je možné, že k tomuto soudnímu procesu došlo. Celou věc měl zastavit již policejní orgán. Pokud by věc náhodou došla ke státnímu zástupci, měl ji okamžitě zastavit on. To, že se vše dostalo k soudu, včetně projednávaných údajných důkazech proti p. Bartošovi, mne vede k přesvědčení, že jde o účelový politický proces.

Určité výroky a projevy ze strany p. Bartoše na demonstracích by řada lidí mohla označit za nevhodné či vulgární. To se ale běžně stává v projevech politického charakteru a vidíme to velmi často i v přímých přenosech z poslanecké sněmovny. V žádném případě ale nejde o rovinu trestně-právní.

Pan Bartoš byl prvoinstančně odsouzen k „podmínce“, byly mu zabaveny knihy a řada falších věcí a dokonce mu soud odebral autorská práva k některým jeho knihám. Mezi knihami, které mu soud zabavil je i téměř celý náklad knihy pohádek pro děti. To vše mi připadá naprosto neuvěřitelné.

Pan Bartoš se politicky angažuje a jeho politické postoje jsou diametrálně odlišné od toho, co prezentuje vládní garnitura. Jsou lidé, kterým se jeho postoj líbí a samozřejmě jsou i lidé, kteří mají jiné politické názory. To je v pořádku, takto to v politice chodí a tom politika je. Proto jsou volby, kdy voliči mají možnost svým hlasem jasně říci, čí politické názory se mu líbí. To je základní princip a pilíř demokracie.

Ale chtít své politické protivníky likvidovat, dehonestovat a kriminalizovat, je naprosto za hranou únosnosti a nemá to s demokracií nic společného.

Dříve narození čtenáři si okamžitě vzpomenou, že toto byly praktiky režimu před rokem 1989.

Je tragické, kam jsme se téměř 30 let od „Sametové revoluce“ dostali.

Pojmy jako svoboda slova, právo a spravedlnost se zcela vyprázdnily.

Vůbec se mi to nelíbí a pokud se to nelíbí ani Vám, přijďte to, prosím, vyjádřit svojí osobní účastí u odvolacího soudu dne 6.9.2018, ve 13. hodin, u Městského soudu v Praze, ve Spálené ulici, ve 3. patře, v jednací síni č. 327.

Je mi jasné, že řada z Vás má obavy, aby se státní aparát nezaměřil i na Vás. Aktuální situace v naší zemi je taková, že je to možné. Máte své rodiny, dobrou práci …, takže máte obavy, co vše byste mohli ztratit. Rozumím tomu.

Dávám Vám na zamyšlení jedno moudro, které není z mé hlavy, ale naprosto přesně vystihuje dnešní situaci :

„Když si přišli pro souseda, mlčel jsem. Když si přišli pro druhého, díval jsem se jinam. Když si přišli pro mne, nebyl nikdo, kdo se mne zastal.“

Proto k tomu soudu přijdu a proto o to prosím i Vás.

S ohledem na obrovský nárůst organizovaného udavačství, i za slovní projevy v internetovém prostoru, se obětí může stát doslova kdokoliv a kdykoliv. Mějte to na paměti …