Vodohospodáři vrací do potoků v Jizerských horách původní druhy ryb

LIBEREC | Správci toků z podniku Lesy ČR už více než deset let každoročně vysazují do potoků a tůní v Jizerských horách původní druhy ryb, jako je zvláště chráněná střevle potoční nebo pstruh obecný. Informují Lesy ČR ve své tiskové zprávě.

Pstruží plůdek

Každé jaro vysazují vodohospodáři do potoků deset tisíc plůdků pstruha obecného – potočního a do vybraných úseků toků ve vyšších polohách Jizerských hor pak stovky dvouletých pstruhů. Jde například o pramenné části Černého potoka nebo Bílé Smědé, tam, kde nehospodaří rybáři. Střevlím se zase daří v průtočných tůních a v nádržích i obnovených korytech vodních toků, například u Raspenavy nebo na Malé Jeřice v Oldřichově v Hájích.

„Ročně jich vysadíme stovky,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků, oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR a dodal: „Někde ryby vysazujeme opakovaně. Chceme zajistit stabilní a geneticky rozmanitou populaci“.

V příštím roce se na území Jizerských hor vyzkouší líhnutí jiker pstruha v přírodě, a to pomocí Firzlaffova inkubačního přístroje. Jde o polopřirozený odchov lososovitých ryb především na menších odchovných kapilárách se stabilním dnem a průtokem.

„Uměle vytřené a oplodněné jikry se vloží do boxu a celý přístroj umístíme na dno toku. Na jaře vykulený plůdek vypustíme do potoků. Takto odchované ryby se lépe přizpůsobí životním podmínkám a častěji se vrací zpátky do své původní lokality,“ uvedl Petr Dvořák z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Úspěšnost projektů prokázal monitoring míst. Podílí se nich kromě Lesů ČR coby správců toků také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český rybářský svaz a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Reklama: