Jste smrtelně nebezpeční. Odejděte a nechte nás být

Vyjádření řady komunálních politiků, že by za úplatu chtěli přijímat migranty do našich měst je skandální. Rádoby elita, pomatení sluníčkáři a vítači se všemožně pokoušejí zlehčovat problém migrace, což jako bývalý policista, který se profesně zabýval problematikou migrace, převaděčstvím i azylovou a vízovou politikou, naprosto odmítám.

Pavel Opl

Nebezpečí plynoucí z migrace na náš kontinent jsou obrovská a jejich následky jsou velmi závažné. Je zjevné, že bude daleko hůře, tím spíš, že evropští politici evidentně nechtějí okamžitě stopnout příchod migrantů dalších. Přístup Itálie je rétoricky razantní, ale skutečnost je jiná. Španělsko začíná být ideální zemí na průnik nelegálních migrantů na náš kontinent.

Přitom se jich desítky milionů připravují v Africe na cestu, k čemuž jsou podporování „dobroději“ z celého světa. Organizovaný zločin se pakuje na obchodu s bídou a na migrantech, jako na lidech, nikomu z nich nezáleží. Oni zbytečně umírají na cestě a v Evropě se zvyšuje napětí mezi obyvateli. Bezpečnostní, zdravotní, ekonomické a sociální problémy a nárůst napětí ve společnosti, může velmi brzy přerůst v masové násilnosti či v občanskou válku. A některé země jsou již tomuto stavu velmi blízko.

To je to poslední, co bychom si mohli přát. Jsou věci, které ovlivnit můžeme, některé, bohužel, dost dobře neovlivníme. Je proto naprosto zásadní, aby naše politická reprezentace ochránila naši zem a naše obyvatele alespoň do té míry, že nepřipustí příchod a usídlení jediného migranta pocházejícího mimo evropský kontinent na území naší republiky.

Vyjádření řady komunálních politiků, že by za úplatu chtěli přijímat migranty do našich měst je skandální. Česká republika leží tisíce kilometrů od zemí, odkud se migranti rekrutují. Tvrdit, že je naší povinností se o ně na území naší republiky postarat, je zcela nepřijatelné a velmi nebezpečné.

Ti, kteří tyto nebezpečné bludy hlásají a chtějí vystavit doslova existenčnímu ohrožení 10,5 milionu našich obyvatel, nechť zpeněží svůj majetek, vezmou své rodiny a odjedou pomáhat do těch vzdálených krajů komu chtějí. Naši zem a nás ostatní ale nechte být!

Reklama: