Lokomotiva ČD připomíná 25 let dopravní fakulty, informuje Univerzita Pardubice

PARDUBICE | Na prvním nástupišti pardubického nádraží se ve čtvrtek ráno konala malá slavnost. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice si připomínala 25 let vzniku fakulty křtem nového kabátu lokomotivy v barvách Českých drah a Univerzity Pardubice.

Lokomotiva ČD – Dopravní fakulty Jana Pernera | foto: Pardubický kraj

Jedním z gratulantů byl i náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

„Naše společná lokomotiva je symbolickým důkazem dlouholetého partnerství a spolupráce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a Českých drah. Projekt od zrodu myšleny až po realizaci trval více než rok,“ cení si vzájemné spolupráce s nejvýznamnějším a dlouholetým partnerem fakulty doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., proděkan pro rozvoj Dopravní fakulty Jana Pernera, který tento symbolický společný partnerský projekt inicioval.

Lokomotiva 151 006-4, kterou je možné již nyní potkávat nejčastěji na trati Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – Žilina a Praha – Ústí nad Labem, nese barvy Českých drah i Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, tedy modrou a bílou. „Elektrická lokomotiva řady Českých drah 151 je lokomotivou vzniklou modernizací řady 150, svým výkonem 4000 kW je určena pro stejnosměrné napětí 3000 V a vozbu těžkých rychlíků s maximální rychlostí 160 km/h,“ doplňuje technické informace o lokomotivě docent Soušek.

Dopravní fakulta je také neocenitelným pomocníkem Pardubického kraje. „V prvé řadě vychovává odborníky, kteří se i našem úřadu podílejí na řízení dopravy a na vizích rozvoje dopravy v kraji, a za druhé nám fakulta v případě potřeby pomáhá odbornými stanovisky k různým problémům v dopravě a dopravní obslužnosti,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Oslavy výročí školy pokračovaly odbornou konferencí a slavnostním akademickým obřadem.