Justiční zločin na Petru Kramném. Justiční mafie zametá stopy. Dala komunistická svině Gilová příkaz k likvidaci důkazů

OSTRAVA | Dle včerejšího vyjádření tiskové mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Mgr. Naďi Chattové, byl veškerý biologický materiál za rok 2013, tedy i biologický materiál v případu Petra Kramného, nenávratně zničen. Informuje o zametání stop za justičním zločinem místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič. Spolek se zabývá právy neprávem a v rámci justičních zločinů odsouzených.

Renáta Gilová – Komunistická soudkyně (zrůda rudá?)

Z další části vyjádření vyplývá, že o skartaci rozhodl tehdejší přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček: „Je nutno naprosto zásadně akcentovat, že nekroptický materiál je stěžejní důkaz v trestním řízení a to proti Petru Kramnému, který má prokazovat příčinu smrti a to vraždu elektrickým proudem. Tento materiál, jako důkazní materiál v trestním řízení, má zcela jiná pravidla uchovávání, v žádném případě a za žádných okolností nevyplývající z interního pokynu ÚSL Ostrava.“

Peričevič se dále pozastavuje nad tím, že po celou dobu celého trestního řízení o přístupu, přezkoumání, případném zpracování nekroptického materiálu, či s jeho nákládáním a dalších okolnostech, rozhodovala vždy a jen předsedkyně senátu nalézacího soudu JUDr. Renata Gilová. „Jen a pouze předsedkyně senátu by musela dát příkaz ke zničení nekroptického materiálu, avšak tento zcela zásadní příkaz nebyl ve spisovém materiálu dohledán,“ informuje o mafiánských praktikách komunistické soudkyně a členky justiční mafie, které odsoudila s největší pravděpodobností nevinného.

„Je nutno zcela kategoricky konstatovat, že ÚSL Ostrava a zejména bývalý přednosta MUDr. Dvořáček nikdy nebyl, není a nikdy nebude majitelem nekroptického materiálu v trestní věci Petra Kramného. A zároveň nikdy neměl jakékoliv dispoziční právo s nakládáním s tímto materiálem, natož jakékoliv právo jej nenávratně zničit. Toto naše stanovisko naprosto a jednoznačně koresponduje s vyjádřením tehdejšího ředitele FN Ostrava, které naleznete v příloze,“ píše v tiskové zprávě o pokračování zločinu proti právnímu států těmito lidskými zrůdami, které zničili několik lidských životů.

Místopředseda spolku, dále justiční mafii obviňuje ze zločinného spiknutí, kdy hlavou měla být právě zrůda v taláru Gilová: „I přes roky trvající snahu obhajoby, poslanců Parlamentu České republiky, Spolku Šalamoun a dalších se nepodařilo pro naprostou nevoli všech zabránit zničení naprosto stěžejního důkazu, kterým nepochybně nekroptický materiál je, a to zejména ve světle skutečností, že i přes těžko uvěřitelné obstrukce právě MUDr. Dvořáčka až v roce 2017 vznikly oponentní znalecké posudky nezpochybnitelných autorit, které skutečnou příčinu smrti, na základě přezkumu nekroptického materiálu, kategoricky vyvracejí.“

Dále se dočteme, že i přes roky trvající snahu obhajoby, poslanců Parlamentu České republiky, Spolku Šalamoun a dalších se nepodařilo pro naprostou nevoli všech zabránit zničení naprosto stěžejního důkazu, kterým nepochybně nekroptický materiál je, a to zejména ve světle skutečností, že i přes těžko uvěřitelné obstrukce právě MUDr. Dvořáčka až v roce 2017 vznikly oponentní znalecké posudky nezpochybnitelných autorit, které skutečnou příčinu smrti, na základě přezkumu nekroptického materiálu, kategoricky vyvracejí.

„Ve světle všech těchto skutečností se zcela oprávněně domníváme, že je na místě vyslovit více než důvodné podezření ze spáchání trestného činu ze strany právě bývalého přednosty ÚSL v Ostravě, MUDr. Igora Dvořáčka,“ veřejně obvinil Dvořáčka místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Reklama: