Dalajláma: Evropa Evropanům. Migranti vraťte se domů

Zdá se mi, že dalajláma je ve složité situaci. Je finančně závislý na neomarxistických nadacích, neziskovkách a byrokratických aparátech, ale na druhé straně je buddhista a buddhisté mají mnohem lepší historickou paměť.

Petr Hampl
foto: Radek Velička (Centrální informační agentura, z. s.)

Muslimové jsou totiž ochotni trpět křesťany a židy v postavení bezprávných otroků, ale ateisty, budhisty, hinduisty atd. vyvražďují jako zvířata.

V minulosti tak byly vyhlazeny celé buddhistické národy a ti lidé dnes vědí, jak obrovské nebezpečí pro ně islám představuje. To jsme viděli třeba loni v Barmě, kdy buddhističtí mniši reagovali na vlnu islámského násilí okamžitou odvetou.

Je to obrovský rozdíl proti Evropanům, kteří historickou paměť prakticky ztratili. Nevědí už, že téměř veškerá naše historie vztahu s islámem spočívala v tom, že Evropané byli přepadáni, zabíjeni, kastrováni, odvlékáni do otroctví.

Téměř celé naše dějiny jsme byli ti slabší, kdo se jen s námahou a obrovským štěstím ubránil úplnému vyhlazení muslimy.

Dnes je téměř zakázáno o tom mluvit. Naopak je šířena propaganda o „náboženství míru“ nebo dokonce o tom, že Evropané byli agresory. Buddhisté paměť neztratili, neztratil ji ani dalajláma.