SŽDC opravila další dvě výpravní budovy v Plzeňském kraji

PLZEŇ | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postupně rekonstruuje výpravní budovy v Plzeňském kraji. V průběhu prázdnin dokončila opravy ve stanici Hrádek u Sušice, v září pak v Nezvěsticích. Nádražní objekty mají nová okna a dveře a opravené omítky.

Koleje | foto: pxhere.com

Hrádek u Sušice

Hrádek u Sušice leží na regionální železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice. Stanice se nachází nedaleko Sušice, která je významným turistickým centrem Šumavy. Výpravní budova z roku 1888 byla postavena v rámci budování tzv. Českomoravské transversální dráhy a do dnešní doby si zachovala téměř původní, pro všechny objekty na této dráze charakteristický vzhled. Během více než sto let provozu byly na budově prováděny pouze nezbytné udržovací práce.

Záměrem komplexní opravy bylo nahradit již dožilé a poškozené konstrukce (střecha, krov, dveře, okna) při zachování původního historického vzhledu budovy a opravit prostory pro cestující tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století.

Opravné práce začaly v září loňského roku a trvaly deset měsíců. Zhotovitelem prací byla firma EDIKT, celkové náklady dosáhly 4,6 milionu Kč. Budova má nyní novou střešní krytinu a okapy, opravené komíny, očištěnou a natřenou omítku, očištěnou kamennou podezdívku a vyměněná okna a dveře.

Nezvěstice

Opravy zahrnovaly sanaci obvodových zdí, výměnu oken a dveří, dále opravu poškozených částí krovu a podlah na půdě. Nová fasáda zachovala historický vzhled budovy. Nově je k dispozici veřejné WC s bezbariérovým přístupem. Kompletní opravou prošla také čekárna, která má nové podlahy, obložení, zavěšený podhled a mobiliář. Opravné práce začaly v srpnu loňského roku a stály 5,05 milionu Kč. Zhotovitelem prací na budově byla společnost PENSTAV, opravy čekárny pro cestující realizovala firma RAILSTAV.

Reklama: