Bakala prohrál s Krúpou ve Švýcarsku soud

LA CôTE | Pavol Krúpa vyhrál v soudním řízení proti Zdeňku Bakalovi vedeném u švýcarských soudů. Bakala podal 14. července 2017 k Okresnímu soudu v La Côte žalobu na náhradu škody vůči Pavolu Krúpovi, následně však uznal Krúpovu argumentaci a tuto žalobu dne 26. září 2018 stáhl zpět.

Vězeň Bakala – z předvolební kampaně hnutí Dobrá volba

Žalobu na náhradu škody, kterou podal Zdeněk Bakala loni v létě ke švýcarskému soudu vůči Pavolu Krúpovi, považuje pan Krúpa za nepřípustnou. Jde o náhradu škody, která měla údajně Zdeňku Bakalovi vzniknout v důsledku demonstrace, kterou plánoval Pavol Krúpa před Bakalovým domem ve Švýcarsku a která nebyla uskutečněna. Krúpovy protiargumenty ve vztahu k nepříslušnosti švýcarských soudů Bakala uznal a žalobu minulý týden stáhl zpět. Pavol Krúpa trvá také na tom, aby Zdeněk Bakala zaplatil veškeré náklady řízení. Zdeněk Bakala podává vůči osobě Pavola Krúpy šikanózní podněty a pan Krúpa odmítá vynakládat pro tyto účely své finanční prostředky.

Výsledek soudního řízení dokládá, že obsah Bakalovy žaloby je založen na křivých obviněních a smyšlených tvrzeních, které není možno prokázat. Stejný výsledek Pavol Krúpa předpokládá i v rámci procesu druhé žaloby, kterou na něj Zdeněk Bakala podal u soudu v USA a která se svým obsahem s touto žalobou v zásadě shoduje. Pan Krúpa také zvažuje, že z důvodu nepravdivých obvinění, které na jeho osobu směřuje pan Bakala, dochází k poškozování jeho dobrého jména, zásahu do práva na ochranu osobnosti a bude šikanózní podněty vůči své osobě řešit soudní cestou.

Zdeněk Bakala, který měl účelově dovést společnosti OKD do úpadku, aktuálně čelí několika žalobám kvůli tunelování společnosti OKD jak v ČR, tak v zahraničí, a to jak ze strany společnosti OKD, českého státu i ze strany Pavola Krúpy, který se kauzou OKD s cílem dosáhnout náhrad způsobených škod zabývá již několik let. Pochybení Zdeňka Bakaly spočívají zejména v účelovém vyvádění finančních prostředků ze společnosti OKD a správě společnosti v rozporu s dodržením péče řádného hospodáře, kdy škody dosahují až do výše 150 miliard korun. Cílem Pavola Krúpy je zejména dosažení navrácení neoprávněně vyplacených dividend, které si Bakala ze společnosti OKD vyplácel formou značně nevýhodných úvěrů, náhrady škod pro akcionáře mateřské společnosti NWR kvůli účelově prezentovaným informacím při primárním úpisu akcií na burzu (IPO) či dosažení kompenzace pro nájemníky původních bytů OKD, kteří měli dle privatizační smlouvy a veřejného příslibu Zdeňka Bakaly práva a nároky na odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek. Kauzou OKD se v současné době zabývá i parlamentní vyšetřovací komise, která Zdeňka Bakalu předvolala k výslechu a očekává jeho vyjádření k podvodům, ke kterým v OKD mělo dojít.