Válka mezi Varšavou a Bruselem: Polská vláda vetovat Listinu základních práv Evropské unie

VARŠAVA | Polsko а Evropská unie se neshodly na představách o základních lidských právech. Důvodem se stala soudní reforma Varšavy, která je v rozporu se základními hodnotami EU. A jak uvádí televize N-TV, Varšava učinila ještě jeden „krok“ směrem k Bruselu. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Zbigniew Ziobro | reprofoto: Wiadomości – Dziennik.pl

Podle zdroje měla polská vláda vetovat Listinu základních práv Evropské unie. Varšavu znepokojilo to, že se v dokumentu nezmiňuje diskriminace křesťanů a Židů, ale pouze společných náboženských skupin.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro trval na tom, aby byla jejich práva chráněna stejným způsobem, jako jsou chráněna práva zástupců společnosti LGBT, dětí, migrantů a žen.

Pozorovatelé uvedli, že na zasedání ministrů spravedlnosti EU byla napjatá atmosféra. Někteří považovali za ostudu to, že země EU nedokázaly vytvořit společné stanovisko, pokud jde o otázku základních lidských práv. „Je to bezprecedentní případ,“ uvedli jiní.

Listinu základních práv Evropské unie každý rok schvaluje EU, vysvětluje autor článku. V tomto dokumentu se hovoří o hodnotách jako je demokracie, svoboda a právo, které jsou společnými hodnotami zemí EU.

Listina také obsahuje výsledky situace ohledně základních lidských práv v Evropě. K jejímu schválení je nutné společné rozhodnutí, kterého se však kvůli postoji Polska nepodařilo dosáhnout.

Reklama: