Pacienti budou kontrolovat lékaře

Ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně nedůvěřuje lékařům v Česku, jelikož sestavuje příručku pro pacienty, kteří by se z ní měli dozvědět, jaká vyšetření a postupy by měl lékař použít při určité nemoci.

Karla Maříková

Není to tak dlouho co vláda schválila prodloužení tzv. projektu Ukrajina, který do Česka importuje lékaře z Ukrajiny bez povinných zkoušek což je hazard se zdravím a životy našich pacientů. Ukrajinští lékaři totiž až na výjimku pracují na pozici lékařů i bez ověřovacích odborných a jazykových zkoušek. Není tak ani jasné, jestli se dorozumí s kolegy a pacienty. Takto nekvalifikovaný lékař, který provádí neodborně zákrok, může pacientovi způsobit závažné poškození zdraví.

Takového lékaře budete moci brzo kontrolovat. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá zveřejnit na svých webových stránkách příručku s názvem Klinické doporučené postupy, podle které pacient bude moci kontrolovat léčebné postupy svého lékaře a ověřit si, jestli něco nezanedbává a v takovém případně si stěžovat.

První dojem, že si můžeme zkontrolovat svého lékaře, může nejednoho pacienta nadchnout, ale když se nad tím zamyslíme, kam jsme klesli, když musíme kontrolovat lékaře zda nezanedbávají péči? Vláda sem nejdříve přivede nekvalifikované lékaře a pak abychom je kontrolovali zda jejich konání je vůbec slučitelné se životem. Neměla by to být snad samozřejmost, že nás budou léčit kvalifikovaní lékaři, které nebudeme muset kontrolovat? Nevzbudí tato kontrola v pacientovi nedůvěru vůči lékaři a nenaruší jejich vzájemnou komunikaci?