Sobieski se v hrobě otáčí! Vypálit soud a pověsit soudce? Urážka proroka Mohameda není svobodou projevu, rozhodl Evropský soud pro lidská práva

ŠTRASBURK | Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že princip svobody projevu nezprošťuje urážky proroka Mohameda. Uznal, že pokuta, která byla vyměřená Rakušance za obvinění proroka z pedofilie, neporušuje její svobodu projevu. Informuje o totální odevzdání se mu-slimáckým hovadům v EU Sputnik. Mohamed byl pedofil, jelikož Aida byla dítě. ESLP přepisuje dějiny. Měli by být jeho soudci pověšeni a soud vypálen?

Vepř šoustá Mohameda | foto: freedomdaily.com

Podle soudního rozhodnutí jde o občanku Rakouska E. S., která v říjnu a listopadu 2009 provedla dva semináře na téma „Základní informace o islámu“. Když mluvila o jedné z manželek Mohameda, které na začátku manželského života podle předpokladů bylo devět let, E. S. označila proroka za pedofila.

V únoru 2011 regionální trestní soud Vídně rozhodl, že občanka E. S. je vinná z urážky náboženského učení a nařídil jí zaplacení pokuty 480 eur. Odvolací soud Vídně zamítl žalobu E. S., proto se žena obrátila na ESLP a prohlásila, že rakouské soudy porušily článek 10 Evropské úmluvy ochraně o lidských práv a základních svobod.

„ESLP jednohlasně stanovil, že ve věci E. S. proti Rakousku článek 10 (o svobodě projevu) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod není porušen,“ stojí v soudním rozhodnutí, takže prašiví psi a mu-slimácká hovada už mají v EU nadřazení postavení proti původním obyvatelům.

Nastal čas mu-slimáky posílat za Aláhem? Střílet hovada mu-slimácká kulkami smočenými v prasečí krvi? Nastal čas obrany? Hnát je, jak je jako dobytek i s Mustafou, hnal král Jan III. Sobieski?

Reklama: