Střípky ze svátečního dne; Angela Merkel neměla v Praze co pohledávat!

Nalejme si čistého vína. Pozvání Angely Merkelové na oslavy 100. výročí republiky je dokonalý historický i diplomatický omyl. To, co se Němcům nepodařilo v 1. světové válce ani ve 2. světové válce, teď za pomoci našich euro-quislingů dokončují prostřednictvím Evropské unie. Chudák Masaryk musí v lánském hrobě doslova rotovat.

Petr Štěpánek | repro: XTV

Namísto toho, aby byla Madeleine Albrightová, jež coby bývalá ministryně zahraničních věcí USA nese spoluvinu za zavraždění dvou a půl tisíce civilních osob v Srbsku během „humanitárního“ bombardování v roce 1999, zatčena a postavena před soud, je pozvána do České televize, aby nám ve sváteční den 100. výročí založení republiky z veřejnoprávní obrazovky rozdávala rozumy.

V zemi, kde osoby léta popotahované a vláčené po všech možných policejních vyšetřovnách a soudech, konkrétně Iva Kohoutova a Alena Vitásková, zároveň dostávají vyznamenání od prezidenta republiky, není něco v pořádku. A nemyslím tím to vyznamenání.