Proč stát vyhazuje peníze okny? Normální člověk si nějakou korunu odloží na horší časy

Vážené dámy a pánové, vývoj ekonomiky na západ od nás ukazuje, že se zřejmě poslední rok vezeme na vlně konjunktury a příštích pár let bude růst klesat a zisky státu začnou hubnout. A je třeba dodat, že pokles je daný zpomalením jak v celé Evropské unii, tak ho předpokládá Světová banka pro všechny vyspělé ekonomiky celého světa. Tak dobře jako letos už příštích pár let nebude. To by měla být první premisa při sestavování rozpočtu. Normální člověk, když dostane prémie a ví, že příští dobu bude už hůř, si nějakou korunu odloží. Kupodivu český stát to vidí jinak. Utratí všechno a ještě si na rychlou okamžitou útratu 40 mld. půjčí. To chce opravdu hodně růžové brýle nebo rovnou slepeckou hůl. Sestavit rozpočet se 40miliardovým schodkem je popravě hodně nezodpovědné a říká nám to jediné – příští léta se budeme zadlužovat ještě víc.

Tomio Okamura

Důvodem vládou navrhovaného schodku je mj. pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami a pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. Hnutí SPD takový návrh nepodpoří a navrhuji jménem SPD usnesení vrátit rozpočet k přepracování.

Jak jsem již zmínil, tak SPD považuje za alarmující např. nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Za posledních pět let, tedy především za vlády hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 30 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 20 mld. Kč ročně. Vzniklo minimálně osm nových státních úřadů. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Považujeme za nutné okamžité zastavení nárůstu počtu úředníků na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní správy. Takto ušetřené finanční prostředky následně navrhujeme pro navýšení nízkých důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi a posílení sociálního zajištění zdravotně postižených občanů.

Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Samozřejmě tu od vlády uslyšíme desítky argumentů, proč to je nezbytné. Po léta se nám tu opakuje mantra o mandatorních výdajích, které prostě nafukují rozpočet a nelze prý s nimi nic dělat. To je absolutní hloupost, kterou ostatně pan premiér ve svých kampaních na téma – cituji – všeci kradnú a stát má hospodařit jako firma – sám vyvracel. A my ve shodě s jeho volebními sliby, které ale vláda neplní, říkáme, že samozřejmě lze dělat korekce na obou stranách – u výdajů i u příjmů.

Máme rekordně nízkou, v podstatě nulovou nezaměstnanost, pokud jde o lidi, kteří mohou a chtějí pracovat. Ba naopak máme tu místy zoufalý nedostatek lidí schopných kvalitně pracovat. A proč? Tyto lidi z trhu sebrala státní správa. A tak místo aby těmto lidem dával výplatu soukromý sektor, živí je stát ze státního rozpočtu. Chápu, je to politicky výhodné, protože si tak partaje živí přímo závislé voliče, ale je to nevýhodné a drahé pro stát, je to nevýhodné a drahé pro živnostníky a firmy. Za posledních pět let, jak jsem již říkal, za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL se zvýšil počet státních zaměstnanců o 30 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 20 mld. Kč ročně. Zavedením EET místo paušální daně, jako tomu mají např. v Německu, zákazy a byrokracií jsme zlikvidovali pár tisíc živnostníků a malých firem – resp. vláda je zlikvidovala – a nahrnuli ty, co se živili, do státního sektoru, kde je platíme ze státního rozpočtu. Není to jejich vina. Je to cílená vládní politika.

Aktuálně sledujeme audity ministra zdravotnictví ve státních nemocnicích a už teď lze říci, že tam unikají řádově miliardy. Nic nového, to víme po desetiletí, ale poslanci z ČSSD a hnutí ANO nám tu vládnou už druhé volební období a teprve teď jsme se hnuli a zcela evidentně jen proto, že stát jde po krku jedné partě, se kterou se přestal kamarádit. Fajn, ale věřme, že ve všech oblastech, které financuje stát, od dopravy po obranu, najdeme miliardové toky ven spřáteleným partám. Ostatně veřejně známá zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tyto miliardové nesrovnatelnosti při hospodaření s veřejnými penězi to jenom potvrzují.

Nikdy bych nevěřil, že budu souhlasit s výrokem jednoho pána. Ano, je zcela evidentní, že zdroje jsou. Zahraniční firmy z České republiky ročně vyvádí odhadem ekonomů 5 až 7 % HDP, a to nejen přímo v rámci dividend a zisku, ale také formou tolerovaných nákladů uměle vytvářených mateřskými společnostmi za hranicemi. Nejen to. Ač je to neuvěřitelné, do zahraničí plynou i zisky ze zákonem daných plateb, které jsou v podstatě daně a měl by je dostávat stát. Dvě zahraniční pojišťovny mají monopol, přesněji duopol na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto pojištění v rozporu se zájmy České republiky a evropským právem provozují zahraniční soukromé pojišťovny, rakouská Kooperativa a dnes česká pojišťovna s italskými majiteli. Jen tady uniká zhruba 8 mld. Kč ročně. Podobně bychom mohli mluvit o zákonem daném zdravotním pojištění cizinců, které vybírají soukromé pojišťovny a zisky opět tečou ven, přestože principiálně by veškeré zdravotní pojištění mělo být jednak neziskové a veškeré peníze by měly jít do zdravotnictví nebo minimálně do státního rozpočtu.

Takových příkladů bychom našli stovky. Opět aktuální je třeba mýto. Satelitní sledování ujeté trasy dnes umí GPS, které se softwarem stojí pár stovek. Proč mýto neprovozuje stát, ale miliardové zisky se rozhodl v podstatě darovat komerční firmě? Vždyť tady máme přirozené monopoly, ze kterých stát těžil odjakživa, a z historie víme, že v momentě, kdy monopoly začal pronajímat soukromníkům, bylo to vždy špatné a okrádán byl jak stát, tak občan nebo poddaný.

Abych vládě jen nekřivdil, největší nárůst výdajů počítá rozpočet u Ministerstva práce a sociálních věcí, a to o 41,4 mld. Kč. Částka kopíruje v podstatě plánovaný schodek.

Tady se ale ptejme. Znamená to, že vláda nakonec realisticky počítá s poklesem ekonomiky, se zhoršením ekonomické situace občanů a růstem výdajů na pomoc skutečně potřebným? To se z rozpočtu samozřejmě nedozvíme, protože pomoc a výdaje mohou být různé – třeba nejrůznější formální školení, kde zisk nemá sociálně slabý, ale firma, která školí a tiskne zbytečné a nečitelné brožury, anebo rekvalifikuje nezaměstnatelné tak, že jsou stále nezaměstnatelní a jen se jim o dobu rekvalifikace prodlužuje doba, kdy pobírají vyšší dávky, což opět navyšuje výdaje.

Co se týče důchodů, SPD navýšení samozřejmě podporuje, to je jasné. A i díky hlasům poslanců SPD se budou důchody navyšovat. Pojďme dál.

Kapitálové výdaje, tedy investiční, plánuje Ministerstvo financí příští rok zvýšit meziročně o 21 mld. na 78,7 mld. korun. Opět je tu otázka, jaké konkrétní investice to budou. To (?) v podstatě monopolní tzv. velké pětky stavebních firem, které místo dálnic budují na navážkách odpadů tankodromy, jako třeba Eurovia z Ostravy na polskou hranici? Je tou investicí nekonečný stavební horor na D1? To je samozřejmě úplně špatně, když takové investice pak nefungují.

Když jsme u těch staveb, do kterých marně natekly stovky miliard, četl jsem, jak psal investiční kontrakty například král Václav IV. Ve smlouvě na nové sídlo se stavitelem nového hradu u Kunratic bylo jasně dáno, že hrad musí do roka stát. Pokud ho dodavatel nepostaví, nedostane nejen ani groš, ale naopak zaplatí králi tučnou pokutu. Nemusím ani dál hádat, zda příští rok král v novém hradě už bydlel, samozřejmě že ano, a my se můžeme jen ptát, zda napsat smlouvu výhodnou i pro zadavatele, tedy pro stát, je feudální přežitek, nebo by to měla být pro stát vždy samozřejmost.

Další nepochopitelné státní výdaje, a to je myslím úplně signifikantní pro ten rozpočet, je například zákon o platech ústavních činitelů, kdy v rozpočtu je počítáno s navýšením platů ústavních činitelů. A jak víte, minulý týden se na rozpočtovém výboru hlasovalo o mém pozměňovacím návrhu, který jsem jménem SPD předložil, aby se zmrazilo navýšení platů politiků až do roku 2021, do konce volebního období, a nikdo z poslanců jiných stran toto nepodpořil. Piráti a hnutí ANO navrhují navýšení platů politiků o 10 % a zbytku zřejmě vyhovuje stávající dikce zákona, která navyšuje ještě více. To znamená, hnutí ANO, Piráti, KDU-ČSL, STAN, ODS, KSČM, ČSSD vlastně v rozpočtu navrhují, aby se zvýšily platy politikům, a v tom rozpočtu se s tím počítá. Ale my jsme za SPD proti, my chceme zmrazení nárůstů, protože si myslíme, že jsou dostatečné. Takže třeba i s tímto rozpočtovým návrhem ve státním rozpočtu, který předkládá hnutí ANO za podpory všech jiných politických stran, my prostě zásadně nesouhlasíme. Není možno navyšovat platy politiků, když průměrný plat v ČR je kolem 30 tisíc a průměrný důchod kolem 12 tisíc. A je potřeba si tady nalít čistého vína, proč všechny ostatní strany kromě SPD navýšení platů politiků prosazují, a je to také zbytečný rozpočtový výdaj a my jako SPD navrhujeme, abychom za tyto ušetřené peníze alespoň trochu navýšili důchody, a to včetně invalidních, anebo podporu pracujících rodin s dětmi.

Když to shrneme, člověk nemusí studovat ekonomii, aby neviděl, jak spřátelení miliardáři za pomoci politiků rvou ze státu vše, co jde urvat. A někde, třeba v případě nemocnic, se zdá, že stát začal parazity likvidovat. Ale na jiných ministerstvech je po léta ticho po pěšině, viz IT zakázky, o kterých mluvil i pan prezident Zeman, ve výši miliard, na které už upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A vláda namísto toho, aby přiškrtila zloděje a parazity, tak škrtí a dusí poslední zbytky těch, co živí sebe a své spoluobčany. Namísto toho, aby 40 mld. uspořila nebo vzala těm, kteří je skutečně v rozporu s veškerou logikou i spravedlností vyvádějí, raději o 40 mld. obere daňové poplatníky. Připomíná mi to pana Kalouska, který za rozkrádání země obvinil důchodce, když řekl, že si důchody projedli. Ale uniká mi, proč to samé ve své podstatě dělá vláda, jejíž koaliční strany se od politiky pana Kalouska a jemu podobných po léta alespoň ústně distancují.

Naše hnutí SPD samozřejmě připraví a už má připraveny pozměňovací návrhy k rozpočtu, které samozřejmě podáme a bude se o nich hlasovat. Samozřejmě rozpočet je velmi komplikovaná záležitost, takže jenom zopakuji, že my navrhujeme usnesení, aby se vrátil rozpočet k přepracování, protože všichni víme, že není v síle jednotlivých poslanců nebo řekl bych opozičního poslaneckého klubu přepracovat rozpočet a rozpočtové kapitoly. To prostě je jasné, to tady musíme říct a je potřeba, aby odborníci a ty stovky úředníků na ministerstvu to samozřejmě přepracovali tak, aby rozpočet vyhovoval slušným a řádným lidem.

Takže my máme a navrhneme dílčí pozměňovací návrhy například z oblasti obrany, kde navrhujeme snížení výdajů na zahraniční vojenské operace o 400 mil. Kč, protože my jsme nikdy nehlasovali pro vysílání českých vojáků do Afghánistánu apod. Teď dokonce i ti, kteří to podporovali ještě letos, tak najednou o 180 stupňů obracejí, což je opravdu zcela tragická situace, když bývalý ministr zahraničí pan Zaorálek ještě letos hlasuje pro vyslání a teď ukazuje svůj amatérismus a neznalost a po pár měsících názory mění. My jsme nehlasovali od začátku pro tyto mise, protože jsme věděli, že je to zaměřeno jinak, než podle našeho názoru i v zájmu České republiky, takže náš pozměňovací návrh – budeme samozřejmě navrhovat snížení výdajů na zahraniční operace a tuto částku přesunout a použít pro zajištění činností a rozvoje pozemních sil a sil bojové podpory a bojového zabezpečení naší armády pro obranu našeho území, to musí být priorita podle SPD.

Dále máme například pozměňovací návrh, který podáme ohledně zahraniční politiky. Chceme přesunout prostředky z kapitoly transformační spolupráce, což je podpora tzv. politických neziskovek – 63 mil. Kč, resp. letos to bylo 63 mil. Kč, na příští rok navrhuje vláda 80 mil. Kč. Víte, že tam je navýšení pro politické neziskovky, a my nesouhlasíme s veřejným financováním politických neziskovek, takže my tyto peníze navrhujeme, aby se přesunuly na posílení rozvojové pomoci, například na obnovu Sýrie, protože to má souvislost s tím, abychom pomohli systémově zastavovat tuhle vlnu nelegální migrace z islámských zemí. Takže určitým způsobem je potřeba místo politických neziskovek, protože v rámci rozpočtu můžeme už jenom přesouvat, tak rozhodně nám to připadá jako lepší záležitost, byť ne stále ideální.

A co se týče rozpočtu školství, tak tam určitě navrhneme dva pozměňovací návrhy. Navrhneme přesunout 4 mld. Kč z inkluzivního vzdělávání směrem na podporu speciálního školství. My zásadně nesouhlasíme s touto formou inkluze ve školství. Nikdy jsme pro to nehlasovali, na rozdíl od dosavadní vlády, hnutí ANO pro to hlasovalo, hlasovalo pro to ČSSD. Vzpomínáme na to z minulého volebního období. To znamená, oni podporují inkluzi ve školství. To znamená, my přesně, jak tady říkal, mimochodem i pan prezident to poznamenal velice správně, my prostě jsme inkluzi nikdy nepodporovali. Teď celá řada i těch, co hlasovali, tak už to kritizují. To je prostě pořád tady dokola. Mě vždycky překvapuje ta neinformovanost ostatních politických stran v těch zásadních věcech. Takže my prostě navrhujeme snížit ty peníze o 4 mld. korun a dát to na speciální školství. Na to byla Česká republika hrdá, to obdivovaly cizí země, jaké máme skvělé speciální školství.

A máme tam také pozměňovací návrh, že chceme zvýšit podporu zdravotně postižených spoluobčanů na úkor politických neziskovek. Takže opět chceme, bude ještě jeden pozměňovací návrh, kde snížíme peníze politickým neziskovkám, my prosazujeme nulu samozřejmě, my nechceme žádnou veřejnou podporu tzv. politickým neziskovkám. Nevadí nám neziskovky, které se starají o staré lidi, o potřebné lidi, ale politické neziskovky nic nikomu nepřinášejí. A navrhneme přeskupit tyto peníze na podporu zdravotně postižených spoluobčanů, protože dnešní invalidní důchody, za to se doslova nedá vyžít. Lidé žijí pod hranicí chudoby a je to ostuda, že stát dává peníze nějakým s prominutím lidem, kteří nemají žádnou přidanou hodnotu, to jsou politické neziskovky, a na lidi, kteří se narodili zdravotně postižení a nemůžou za to, tak ten stát úplně kašle.

To prostě, když to dáme na misku vah, tak si myslím, že nemůže být diskuze o tom, o koho se máme postarat. A překvapuje mě, že vláda to vidí jinak. To mě teda opravdu zaráží a překvapuje. Přes proklamace, že prý se něco bude dělat s financováním politických neziskovek, tak samozřejmě skutek utek. Andrej Babiš od toho ustoupil. Přes nějaké proklamace, co jsme slyšeli, odstoupil po několika dnech z tohoto záměru. Zřejmě to byl zase jenom prázdný marketing a v rozpočtu ty peníze prostě vidíme. A jak jsem tady poznamenal, dokonce někde vidíme, že se i navyšují ty peníze pro politické neziskovky.

Takže děkuji za pozornost a to je v kostce názor hnutí SPD na státní rozpočet. (Potlesk z řad poslanců SPD.)


Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 24. října 2018 k návrhu státního rozpočtu