Vlaky mezi lázeňskými městy jezdí po rekonstruované trati

KARLOVY VARY | Cestování mezi významnými lázeňskými středisky na západě Čech je rychlejší a pohodlnější. Umožnila to celková rekonstrukce železniční trati spojující dolní nádraží v Karlových Varech s Mariánskými Lázněmi, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ilustrační snímek: zeleznicar.cz (České dráhy, a. s.)

Trať označená v jízdním řádu číslem 149 je dlouhá 53 kilometrů a vede z velké části přes Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les. Traťová rychlost je 60 km/h, na některých místech však vlaky musely jezdit mnohem pomaleji. To se díky stavbě podařilo odstranit, nyní zvládnou jízdu mezi oběma lázeňskými centry za přibližně hodinu a čtvrt.

Modernizace železničního svršku a spodku se provedla na přibližně polovině délky trati. Vzhledem ke směrovým poměrům se v obloucích použily ocelové pražce tvaru Y. V úsecích, kde došlo k výměně železničního svršku, byla zřízena bezstyková kolej, která umožňuje klidnější jízdu. Rekonstrukcí dále prošlo 25 přejezdů, 19 mostů a 53 propustků.

Jako zajímavost lze uvést, že SŽDC využila nepřetržitých výluk na trati také k rekonstrukci mostu v km 48,927. Stávající konstrukce byla zdemolována a na jejím místě byla vystavěna nová s délkou přemostění 15 metrů. Součástí úpravy silniční komunikace I/20 procházející pod mostem bylo vybudování dvou plnohodnotných silničních pruhů o šířce tří metrů, podjezdná výška je nově 4,8 metru. Tím došlo k významnému zvýšení bezpečnosti zejména silniční dopravy.

Stavba s názvem Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně byla výrazně podpořena finančními prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Celkové předpokládané náklady činí 829 933 419 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek EU z Fondu soudržnosti pro celou stavbu je až do výše 544 643 411 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.