Rodina? Jedině otec, matka a děti!

„Cti otce svého a matku svou“, píše se v Bibli. Nikoli „cti rodiče číslo jedna svého a rodiče číslo dva svého“.

Petr Štěpánek | foto: Ivana Haslingerová

Lidská historie se píše tisíce let, a pokud souhlasíme s tím, že naši předkové nebyli úplní idioti, nemůžeme dojít k jinému závěru, než že existují tisíce let platné zásady a pravidla lidského soužití, které není dobré měnit.

Proč? Právě proto, že naši předkové nebyli úplní idioti. Doba pokrokářských blouznivců, hrozících zničit náš tradiční svět, přichází až nyní. Na to, abychom je zastavili, nemusíme vůbec být zapálení náboženští vyznavači Bible.

Stačí, když víme, že v téhle knize knih je kromě jiného ukrytá jistá moudrost dávných pokolení našich předků.

Reklama: