Čtvrteční glosy 8. 11. 2018

Česká televize utnula přenos z tiskovky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Což je pochopitelné, neboť soudruh Lukeš nám přece musí vysvětlit, co si o výsledcích voleb máme myslet, abychom tak snadno nepodlehli nějakým fakenews.

Miroslav Macek | foto: FB MM

Pokud je vám lhostejné nebo dokonce vítáte tzv. makkaréšský „globální kompakt pro migraci“, který česká vláda naštěstí odmítá, pak si uvědomte, že to též znamená následující:

  • V průběhu migračního cyklu zajistit konzulární ochranu, pomoc a spolupráci.
  • Zajistit migrantům přístup k základním službám.
  • Vybavit migranty a společnosti, do nichž přicházejí, vědomím o jejich nároku na plnou inkluzi a sociální kohezi.
  • Eliminovat všechny formy diskriminace a podporovat společenskou debatu založenou na faktech s cílem vytvářet podmínky pro přijímání migrantů.
  • Investovat do rozvoje dovedností a vypracovat systém vzájemného uznávání vzdělání, kvalifikací a kompetencí.
  • Vytvořit pro migranty a diaspory, kam přicházejí, podmínky pro plnohodnotné zapojení se do udržitelného rozvoje ve všech zemích.
  • Vytvořit podmínky pro rychlejší, bezpečnější a levnější transfery plateb a podporovat finanční inkluzi migrantů.
  • Spolupracovat na usnadnění bezpečného a důstojného návratu a udržitelné reintegrace.
  • Ustavit mechanismy pro přenositelnost nároků sociálního zabezpečení a získaných benefitů.
  • Posílit mezinárodní spolupráci a globální partnerství pro bezpečnou, spořádanou a regulérní migraci.

Tohle opravdu chcete???