A zase tak inkluze. Dávám ředitelům škol za pravdu

Zavedení povinné inkluze ve školách je zcela nesmyslné, když tomuto cíli nevěří ti, kteří by jej měli naplňovat. Jsem stále přesvědčen, že inkluze by měla být realizována na dobrovolné bázi, že by k ní stát mohl pozitivně motivovat, ale neměl by k ní nutit.

Ivo Valenta

Měly by existovat školy, které ji zavedou, ale i jiné tak, aby byla přirozená volba jak pro ředitele a učitele, tak pro rodiče. Nikdo nechce separovat ty, kteří neměli to štěstí a narodili se s určitým mentálním handicapem.

Inkluze ale v řadě případů není dobrá ani pro ně samotné. Stát bohužel školám komplikuje jejich existenci již tak vysokou měrou byrokracie a povinností.

Povinná inkluze je pro mnohé školy jen další komplikací, se kterou se navíc těžko vypořádávají. Proto by v této věci měla panovat volnost a inkluze by měla fungovat tam, kde jsou pro to vhodné podmínky.

Reklama: